BIR GARYŞ GAMYŞ

Köne ýazgylarymy saýhallamak üçin çaň basyp giden kagyz bukjalaryň birtoparyny aşak düşürdim. Näçenjidigini bilemok, ýöne bukjalaryň biriniň bagjygyny çözenimden, ýüregim ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 472 | Добавил: Мylayym | Дата: 04.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Jumageldi Mülkiýew

GÖWNÜM MENI ÝAZGARMA

Göwnüm käte ýaşlygyna ýol ýasap,
Bakman günbe-günden gartaşýan göwrä.
Menden ygtyýarsyz syýahat edýãr,
Şol gyzlyk döwrüne, arzuwly döwre.
< ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 446 | Добавил: Gumlygelin | Дата: 04.09.2019 | Teswirler (2) | Теги: Gyzylgül Annagylyjowa

ZENAN WEPADARLYGY

Bilmez duşman dok döwlete tokunyp
Duşman sürnüp bilmez ber ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 487 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 04.09.2019 | Teswirler (2) | Теги: Saparmyrat Türkmenbaşy

ADAM GAÝTALANMAÝAR

Men ölemsoñ,
Ýagyş bolup,
Ýel bolup
Ýa-da sonar sähramyzda gül bolup,
Dolanyp gelerin ýene bu dünýä -
Diýen şahyr örän nähak öwünýä. ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 413 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 04.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ata Atajanow

SORADYM

Bir dananyň ýakasyndan ebşitläp,
Ýüreklere barýan ýoly soradym.
Mahmal ýeliň ýapynjasyn oranyp,
Nurly Günden sag-u-soly soradym.

Bir täsin ses ed ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 433 | Добавил: Bagtygül | Дата: 04.09.2019 | Teswirler (1) | Теги: Azymberdi Kakaýew

PYGAMBERIMIZIÑ KEŞBI, AHLAGY WE EDEBI

▶ ALYSDAN GELENLERI KABUL EDIŞI

Mekge alnyp, Hewazinde-de ýeñiş gazanylandan soñra, Arap ýarymadasynyñ hemme ýerinde yslama girmek meýli ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 436 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 04.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Hüseýin Algül

MÄMELERIÑ

On üç bilen on dört ýaşyň arasy, 
Tözlenip galyşar, ýar, mämeleriň.
Örtenmekden gaýry bolmaz çäresi, 
Gysymlap gyşarsam ak mämeleriň. 

Gulman d ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 1151 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 04.09.2019 | Teswirler (22) | Теги: Mämmetweli Kemine

AZIZIM, ATEŞ YAKTIM...

Azizim, ateş yaktım yol kenarında,
Gel, otur,
Geçelim ocak başına.
İstersen,
İkimiz sohbet açalım,
Ateş ışık saçsın çevresine. ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 629 | Добавил: Нawеran | Дата: 04.09.2019 | Teswirler (3) | Теги: Ata Atajanow