17:43

Göwnüm meni ýazgarma

Категория: Goşgular | Просмотров: 443 | Добавил: Gumlygelin | Теги: Gyzylgül Annagylyjowa | Рейтинг: 5.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Diýer sen / Goşgular - 24.05.2024
Ikatýok bilen horaz / basnýa / Goşgular - 22.06.2024
Salam, Türkmenistan! / Goşgular - 01.01.2024
Saýry gyz / Goşgular - 16.07.2024
Gözden akan ýaşlaryma / Goşgular - 29.05.2024
Goşa ýürek / Goşgular - 22.06.2024
Jojak zalym / Goşgular - 11.06.2024
Pyragyň kyssasyn söýdüm / Goşgular - 24.06.2024
Ilýa Erenburgyň ýagty ýadygärligine / Goşgular - 02.07.2024
Dünýa hakda / Goşgular - 29.06.2024

Teswirleriň ählisi: 2
0
1 Garaýolly  
27
Oran tasirli goshgy

0
2 Gumlygelin  
8
Göwnüm seni ogryn bakan ýigdiñe,
Ýaşlygymam peşgeş berdim gyzlarma...diýip alsam nähili bolar?

Bu ýerde bakmak barada dälde göwnümiñ özüni tutuşlygna şol oglana berenimi aýtjak boldum-la tongue

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]