09:55

Dünýe...

DÜNÝE...

Dünýe meñzeş dälihana,
Bir seretseñ lolyhana.
Uzap ýatyr, däli dünýäñ,
Gitse-gelmez ýoly, hana.

Kim gidermen oña tarap,
Asylzadañ ýoly bilen,
Kimse keýp deñzine düşüp,
Ýüzsem diýer loly bilen.

Diýen borlar:
"Bu ýol hemmä,
Baý-garyba gyradeñlik."
Şu gürrüñi tapanlaryñ,
Tapyşlary juda geñlik.

Asylzada gitjek ýolun,
Hem yzyny aklap gider.
Emma, kimler sana girmän,
Öñün-soñun ýoklap gider.

Sen niçik döwran sürseñem,
Alyp gitjek ýalñyz, tenha.
Uzap ýatyr däli dünýäñ,
Gitse-gelmez ýoly, ynha.

Gyzylgül ANNAGYLYJOWA.
Категория: Goşgular | Просмотров: 135 | Добавил: Moderator | Теги: Gyzylgül Annagylyjowa | Рейтинг: 4.0/2
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Rubagylar / Goşgular - 13.01.2024
Ynanarmykan? / Goşgular - 30.01.2024
Gowy görülen goşgy / Goşgular - 05.01.2024
Ak buýnuzly ak maral / Goşgular - 01.01.2024
Gije hem gündiz / Goşgular - 07.02.2024
Düýş hem ýagyş / Goşgular - 09.01.2024
Dostluk hakda / Goşgular - 18.02.2024
Garyp köñlümiñ soltany / Goşgular - 21.02.2024
Meniñ monologym / Goşgular - 01.01.2024
...Fewral, heniz gyş / Goşgular - 06.02.2024

Teswirleriň ählisi: 3
0
1 Edebiyatcy  
15
Gyzylgül, sizem şeýle goşgulardan ýazýaňyzmy?!

0
2 Gumlygelin0700  
1545
@Edebiyatçy ýazypdyryn öz-ä...

0
3 yagmyrowajennet  
1677
Edebiyatçy dogry aydya.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]