09:50

Nokat

NOKAT

Eflatunyñ sandygyny dören deý,
Juda köne dünýäñ gatlarna siñip,
Agtardym-gözledim nämedir bir zat,
Ägirt filosofiýañ deñzine çümüp.

Çöpläp deñziñ täsin merjenlerini,
"Tapdym"- diýip, dür seçemde​ zemine.
Arşdan owaz geldi "Eý, eleşanym,
Seniñ dünýäñ gör, nähili kemine!"

Bu ses üzdi meniñ merjen monjugym.
Gözüm dikip, zat tapmadym ýazara.
Dünýäñ soñna goýlan nokatjyk ýaly,
Hakydamdan hiç gitmeýän mazara.

Gyzylgül ANNAGYLYJOWA.
Категория: Goşgular | Просмотров: 98 | Добавил: Moderator | Теги: Gyzylgül Annagylyjowa | Рейтинг: 5.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Kyrk ýaşa ýeteniñde / Goşgular - 03.02.2024
Ýedi ýassyn / Goşgular - 17.02.2024
Hasap / Goşgular - 18.02.2024
Bir gün / Goşgular - 14.02.2024
Ynanarmykan? / Goşgular - 30.01.2024
Meniñ monologym / Goşgular - 01.01.2024
Suratkeş / Goşgular - 26.01.2024
Bu şäherde / Goşgular - 10.02.2024
Atsyz goşgy / Goşgular - 31.01.2024
Tilki bilen üzüm / basnýa / Goşgular - 10.01.2024

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]