09:48

Göreş

GÖREŞ

Merdem durup, ykbal bilen göreşdim,
Harmandäli saýyp özüm-özümi.
Ärler-pirler gelip dem salmasa-da,
Keramatly saýdym iýen duzumy.

Döredesim gelip çyn adam keşbin,
Duýgularmy saljak bolup galyba.
Durmuşdan öwrendim öwrenen zadym,
Kä derwüşe meñzäp, käte talyba.

Ýöne, käte duýgularma erk etmän,
Dagdyr-deñizden däl, aşyp hetdimden,
Öz keşbimi doly başarmasam-da,
Adam bolmakdanam öte geçdim men.

Göräýmäge kaýyl bolup kysmata,
Ykbalymdan gezmesem-de,
nala-ýa.
Gün deý ýaşyp, Aý dek dogasym gelip,
Darkaş gurdum öñ ýazylan täleýe.

Gyzylgül ANNAGYLYJOWA.
Категория: Goşgular | Просмотров: 74 | Добавил: Moderator | Теги: Gyzylgül Annagylyjowa | Рейтинг: 5.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Ýedi ýassyn / Goşgular - 17.02.2024
Düýş hem ýagyş / Goşgular - 09.01.2024
Sumbaryñ kenarynda / Goşgular - 01.01.2024
Gowy görülen goşgy / Goşgular - 05.01.2024
Şert / Goşgular - 09.02.2024
Moskwadan görýärler / Goşgular - 30.01.2024
Kyrk ýaşa ýüzlenme / Goşgular - 03.02.2024
Kyrk ýaşa ýeteniñde / Goşgular - 03.02.2024
Göreş / Goşgular - 11.02.2024
Bu şäherde / Goşgular - 10.02.2024

Teswirleriň ählisi: 1
0
1 Geldimyrat  
1596
Haladym.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]