14:24

Janly jeset / hekaýa

Категория: Detektiw proza | Просмотров: 655 | Добавил: Hаwеrаn | Теги: Jumageldi Mülkiýew | Рейтинг: 5.0/1
Awtoryň başga makalalary

Detektiw proza bölümiň başga makalalary


Teswirleriň ählisi: 7
1
1 Nurdan  
100
Polis bolmadygyma ýüz müñ şükür etdirdi bu..
Ýene bolsa leýtenantkalar ynsaplyrak ekenler. Azajyk zwanya yokarlanyp başlasa ynsap nola çykýan ekeni bolmaly-da polislerde.. wacko

1
2 Hаwеrаn  
245
Beee, ýeri bakaly?! wacko

1
3 Akjemal  
243
toba cry su mlise halkynyn bir enteginde-de ynsap diylen zat duybunden yok. wacko

1
4 Nurdan  
100
Diñe polisyalary ýazgarmak, adalatsyz işleýän, gorkyan edip görkezmek üçin ýazylan yaly detektiw prozañ maksady.
Eger awariýa bolan ýerde jeset bolsa polis, tiz kömek, ekspertiza, prokratura gelmezden iş edilmeýar.
Bolya, diýeli: tiz lukmançlyk kömek geler-de jesediñ ölenligi, niresine şikes alanlygy barasynda signal list, akt ýazar emma ony kakan maşyn bilen işi bolmaz diýeli. Emma med ekspertizadan, beýleki edaradan prokraturadan, nädip gizlär polisýañ maýory günäkäri?! Diýmek detektiw proza bolsa-da ekspertiza bilen prokraturanam polisi satyn alan "abraýly adamyñ" olaram satyn alşyny acyp görkezilse has şowly bolardy hekaýa. Ýa-da öñler şeýledimika düzgün. Diñe polisler ynsapsyzdymyka beýlekiler akja jüýje bolup?!

Diñeje polisleri yaman edip görkezmeli däl-da (( p

1
5 Gurgencli  
324
mmbäh

1
6 Dunyagozel  
458
Ölmedimaý ol wacko
Näme boljagyna bilýän eken neresse dry

1
7 Mekan  
Ölmännir wacko

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]