00:39

Akja kebelege ýüzlenme

AKJA KEBELEGE YÜZLENME

Ne parhy bar meniñ yatan ýerimiñ,
Daş çykyp bilmesem, gezip bilmesem.
Ne peyda bar islämde-de ölümi,
Ajaly gujaklap ölüp bilmesem.

Ne peýda bar uçup giden bürgütden, Penjesinde alyp gitmese meni.
Nädeýin men gargalaryñ şalygyn,
Öwrenip bilmesem olañ dilini.

Ne peyda bar maña biwepa ýardan,
Bir nadan oguldan, gadyrsyz gyzdan.
Çat açan yüregim ýeriñ üstünde,
Gitmek islän wagty ýaz bilen güýzden.

Nädeýin men gök agaçlañ saýasyn,
Uzaklardan maña ýat Gün görünýär.
Penjiräñ öñünde akja kebelek,
Pelpelläpler iki ýana urunýar.

Bu jahanda ýalñyz syrdaşym meniñ,
Kebelejik, deñ sen dünýe malyna.
Sen-ä meñ halyma dözmän urunýañ,
Men bolsa aglaýan seniñ halyña.

Annasoltan KEKILOWA.
Категория: Goşgular | Просмотров: 346 | Добавил: Mahymm | Теги: Annasoltan Kekilowa | Рейтинг: 5.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Şol gyza / Goşgular - 06.01.2023
Goşgularym! / Goşgular - 06.01.2023
Памяти С.Я.Надсона / Goşgular - 24.01.2023
«Я был у ней; она сказала…» / Goşgular - 07.01.2023
Sabam sen / Goşgular - 06.01.2023
Gabriela Mistraly ýatlap... / Goşgular - 10.01.2023
Дельвигу / Goşgular - 08.02.2023
«Великий день Кирилловой кончины…» / Goşgular - 13.02.2023
Atlar, itler, eşekler / Goşgular - 12.02.2023
«Как мимолётна тень осенних ранних дней…» / Goşgular - 05.01.2023

Teswirleriň ählisi: 2
0
1 Garaýolly  
27
Annasoltan pahyry fransuzlaryñ Zhanna d' Arky bilen deñleshdirseñ ote gecildigi bolmasa gerek. Olaryñ parhy Shanna d' Ark dashky dushmana harby hereketler bn garshy duran bolsa, Annasoltan icki dushmana soz, dogrusy, shygyr,, armiyasy" bilen soweshjeñ gaytawul beripdir.Garañka duwlanyp atylyan oklaryñ garshysyna bu-da kici-kirim gahrymancylyk daldir. Nahili formada bolsa-da, dushman dushman bolyar. Onuñ niyeti seniñ ruhuñy hem-de fiziki barlygyñy syndyrmak. Oñat goshgy. Tuys Annasoltan Kekilowanyñ motiwi hem stili.

0
2 Gumlygelin  
8
Ýatan ýeri ýagty bolsun.Haýsy goşgusyny okasañam goşgydan öñ kysmaty ýüregiñi dilýä...

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]