03:42

GÖWNÜM

***
Gyýyla-gyýyla usurgan göwnüm,
Hiç bir zada parh goýmaýar däli deý,
Öňki deý lokga däl bolupdyr döwnüm,
Özümden öň garrap barýan ýaly heý.

Gysylypdyr-gysgalypdyr has beter,
Äleme-de sygman ýören halyna,
Etsem-goýsamlary şeýle elýeter,
Höwesi ýok egnindäki şalyna.

Elene-elene mähiri öçen,
Gözlerniň göreji garap dur kese,
Magşuk gözeline dünýäsin açan,
Yşgyn rowa görebilmän herkese.

Onuň üçin süýji düýnler ýok indi,
Bir manyda jan aljak, jan berjegem.
Diline-diline ýadapdyr dymdy,
Bolmaýar ol öz göwnüni görjegem.

Категория: Goşgular | Просмотров: 406 | Добавил: Raýdaş | Теги: Allanazar Rejebow | Рейтинг: 5.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Bagyşla, ezizim! / Goşgular - 06.01.2023
Çyn bilen ýalanyñ aralygynda / Goşgular - 14.01.2023
«По нагориям…» / Goşgular - 22.01.2023
На смерть А.В.Дружинина / Goşgular - 19.01.2023
Встреча / Goşgular - 12.01.2023
"Bu ne apat, gazabymy Allanyň? / Goşgular - 12.02.2023
Süýnen ýyldyzym / Goşgular - 06.01.2023
Уллин и его дочь / Goşgular - 10.01.2023
«Свободно шея поднята…» / Goşgular - 10.01.2023
«Что в имени тебе моём?..» / Goşgular - 05.01.2023

Teswirleriň ählisi: 3
0
1 jumagylyjovao  
88
Gowy goşgy.Täsirli.Göwnüňi açyp,düşen halyny görübem,ýene-de ýapyp, gulplap goýmak...- haýynlyk... emma... bu meselede maslahat bermek aňsat,özüň şol maslahata eýermek kyn.

0
2 Мylayym  
83
Täsirli goşgy.

0
3 Gumlygelin  
8
Birmahalky şol giñ göwnüm,
Ýatladyp dur,aýna döwgün...

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]