20:12

Güýz geldi

GÜÝZ GELDI

Güýz geldi, baglarda ýaprak saralyp,
Tänip ýere düşjekleri ikuçsyz.
Olar gamlanmaýar kalby daralyp,
Hiç kimden kinesiz, hiç kimden öçsüz.

Gaýta ýardam berip ýaprak ýapraga,
Bir birni sypaýar öwsen şemala,
Yzly-yzna gaýyp düşýär topraga
Uçýanlarna begenýän deý hamala.

Towlanyp-towlanyp olar howada,
Tans edýän deý, güýz şemalnyň sazyna.
Ýere gaýyp düşüp, ýene şo bada
Towusýarlar, uçjak bolup yzyna.

Towlanýarlar, hersi bir ýan ygyşyp
Galgaşýarlar öwsen ýeliň badyna.
Tolkun bilen suwsuz kenara düşüp,
Çyrpynýan balygy salýar ýadyňa.

Olar tänip, çar ýan gaýyp giderler,
Haly deýin, bezäp seýil bagyny.
Adamlar basgylap, gezim ederler,
Undup, olaň saýa salan çagyny.

Bahar pasly şygyr ýazyp waspyna
Diýipdik: ”-biz sizi baky söýeris!”
Bu gün gaýyp düşýär aýak astyna,
Biz bolsa olary basgylap ýörüs.

Dökün bolmak ýapraklaryň ykbaly.
Gyşda gara ýere siňip gidýärler.
Baharda pyntyklaň düweri ýaly,
Olar özlerini gurban edýärler.

Azat NURGELDIÝEW.
Категория: Goşgular | Просмотров: 493 | Добавил: shahyr1964 | Теги: Azat Nurgeldiýew | Рейтинг: 2.5/2
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

«В исканьи истины и бога…» / Goşgular - 14.01.2023
Сочувственное послание Сарре, графине Джерсей, по поводу того, что принц регент возвратил ее портрет м-с Ми / Goşgular - 10.01.2023
Buýan / Goşgular - 06.01.2023
Встреча / Goşgular - 12.01.2023
«В янтарном забытьи полуденных минут…» / Goşgular - 01.02.2023
Üzärlik / Goşgular - 06.01.2023
«Тихо вечерние тени…» / Goşgular - 02.02.2023
«Каменногрудый…» / Goşgular - 19.01.2023
Во время болезни / Goşgular - 09.01.2023
Gorky / Goşgular - 06.02.2023

Teswirleriň ählisi: 2
0
1 Gumlygelin  
8
Bu gün diñe güýz hakynda ajaýyp goşgular.

1
2 Garaýolly  
27
Ajayyp goshgy.Guyz gelyar, yapraklar gayyp yere-ene topraga dushyarler. Oñar oz ykbalyndan razy. Olar olum-dirilige parh goymayarlar. Gysga omrunde janly-jandara saya salmaga beslenen yapraklar, garaz, az wagt bolsa da, gayyp gelshineyene yzyna-oz yerine baryp, ishini-hyzmatyny dowam etdirmegiñ sheydasy. Saralan yapraklar hyzmatyny edenleriniñ ayagynyñ astynda mynjyrasalar da, gelejekki hasylyñ bereketine goshant gashjaklaryndan muñ de bir razy. Gowy goshgy. Sag bol, Azat shahyr. Seniñ liriki gahrymanyñ hereket meydany kici bolsa da, duygy yaylasy giñ. Seniñ guyz baradaky shu goshgyñ guyzuñ peyzaj panoramasynyhem gowy suratlandyrypdyr.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]