15:54

Itiñ çäkmen dokaýşy

ITIÑ ÇÄKMEN DOKAÝŞY

Gyşyñ aýazynda buýanda itler,
Üýrüşip ýörlermiş gezekme-gezek:
- Wow, wow, wow...
- Bu bolşuñyz bolmaýar-how, ýigitler,
Munuñ bir çäresin kylmagmyz gerek.

Eñki gaçan tüýlek gürji sortduryp,
Çyñsarmyş: eşiksiz ädimem ätmen.
Tomsa çyksam, öz ýüñümi gyrkdyryp,
Dokaryn özüme ýylyjak çäkmen.

Onsoñ tomus çykýar,
Hälki it bolsa
Öz it ýalagyndan garnyny ýallap,
Uzyn günläp süýşüp kölgeden-kölgä,
Pikir edermişin dilini sallap.

- Gyş düşse, eşiksiz ädimem ätmen.
Dogrudanam, eşik uçursyz derkar,
Tikmeli ýüñümden özüme çäkmen.
Ýöne welin... kim egrip, kim dokar?
Kim egrip, kim dokar?
Kim egrip, kim dokar?

Onsoñ tomus geçip,
Ýene gyş düşýär.
Ýene it çyñsarmyş gijeler ýatman:

- Tomsa çyksam öz ýüñümi gyrkdyryp,
Dokaryn özüme ýylyjak çäkmen.

Ýyllar geçip, dynman aksa-da suwlar,
Gaýtalanar durarmyşyn arzuwlar.

1972 ý.

Halyl KULYÝEW.
Категория: Goşgular | Просмотров: 383 | Добавил: Hаwеrаn | Теги: Halyl Kulyýew | Рейтинг: 4.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Оссиан / Goşgular - 06.01.2023
Возвращаясь / Goşgular - 14.02.2023
Сон весталки / Goşgular - 13.02.2023
П. И. Вейнбергу / Goşgular - 08.01.2023
Послание П.Н.Каратееву / Goşgular - 11.02.2023
Kalbyň ýaz, läläm / Goşgular - 01.01.2023
Ne bilsin / Goşgular - 13.02.2023
Анне Ахматовой / Goşgular - 11.02.2023
«Муза, погибаю!.. Глупо и безбожно…» / Goşgular - 19.01.2023
Gyş arzuwy / Goşgular - 16.01.2023

Teswirleriň ählisi: 1
0
1 Garaýolly  
27
Shygyrlarynyñ,,reñki" mahmal'dey tolkunup duryan shahyr.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]