08:31

Oýlanma

OÝLANMA

Giň boşlugy böwsüp geçýän uly ýol,
Sansyz ýodalardan ýatyr düzülip.
Haýsy ýoda ýetir meni arzuwma?
Köp ýodalar güzap berýär üzülip.

Kä dogumly basyp, kä edip hatar,
Öňe sary gidip barýan surnugyp.
Agtarýan, sermeýän göýä kör ýaly,
Bu boşlukdan tapyp bilmän urnalyk.

Aýlaýar başymy hem hopukdyrýar,
Penjesinde saklap çalymtyk duman.
... Arzuw atym çapyp barýaryn welin,
Ýeterin-le, daşa maňlaýym urman.

■ Buşlukçy

Takdyrymyň oýnudyr-la bu zatlar,
Ýa-da uzak gije görýän düýşümmi?
Töwerek tukatlyk, tümlük alyslar,
Gürläbem durunmy?
Hakyt huşum bi...

Oýaly-ukuda nirä barýakam,
Bu ýollaryň güzabyny arkalap.
Beýle kösemände näme bolýarka,
Ýa durmuşda gidermikäm erkeläp.

Mümkin erkelärin gowy günlerde,
Gadyryny bilmerin bu dünýäniň.
Öwrenere gowy zat köp illerde,
Entäk urpak ýaly meniň bilýänim.

Şeýde-şeýde durmuş ynsany taplar,
Onsoň adam bu barlyga saçar nur.
... Kynçylyklar, bu görülýän azaplar –
Bagtly ertämiň buşlukçysydyr.
Категория: Goşgular | Просмотров: 327 | Добавил: Azady | Теги: Azymberdi Kakaýew | Рейтинг: 5.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Saňa / Goşgular - 06.01.2023
«Тихо вечерние тени…» / Goşgular - 02.02.2023
Monolog / Goşgular - 20.01.2023
Ene / Goşgular - 10.02.2023
Buýan / Goşgular - 06.01.2023
Gorky / Goşgular - 06.02.2023
Ak goşgy / Goşgular - 04.02.2023
«В янтарном забытьи полуденных минут…» / Goşgular - 01.02.2023
Тени А.С.Пушкина / Goşgular - 09.01.2023
У моря / Goşgular - 03.02.2023

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]