14:00

Äht

ÄHT

Şäheriñ alysda,
Iliñ alysda
Ykbal ikimizi zyñypdyr herýan.
Umytsyzlyk içre umyt gözleýäs
Belent ruh agtarýas sussupeslikden.
Ýogsa ýolda-yzda,
Toýda-meýlisde
Käte ýalñyşybam birek-birege
Günde ýa günaşa duşmajagmyza
Ikimizem ýüz göterim ynanýas.
Ýöriteläp ýola rowan bolanda
Aşylanda nije päsgelçiligi,
Symrug bolup bäş ýüz ýyllyk menzili
Çaý içim salymda uçup geçsek-de
Köp bolsa görşeris ýylda bir gezek.
Şonda-da ýeñeris haýu-höwesi,
Söýgi rüstem geler şagalmeslikden...
Hergiz hetdimizden aşmajagmyza
Indiki duşuşjak günümize çen
Birtopar ýeñlesleñ ýympyk sözüne,
Ýapa degmez gybat,
myjabatyna
Aldyrman päkligin saklan duýgulañ
Hyruç bilen urlup göwüsden göwse
Bedew dek jylawna towsan gününe
Hupbatly bolsa-da,
Düşse-de agyr
Durmuş kebzämizi etse-de ýagyr
Ýa pelek öwrülip,
Geçse-de döwür,
Nirde gezende-de,
Näm bolanda-da
Hiç haçan ýitirmän saklajagmyza.
Hem bu galmagaly ýetik dünýäni,
Alysda-da bolsa şäher,
ilimiz
Bir-birekden aýry ümsümlik bilen
Äht ederis taşlap gitmejegmize...

Surat: Salwador Dali.
Категория: Goşgular | Просмотров: 841 | Добавил: Нawеran | Теги: Has Türkmеn | Рейтинг: 3.5/12
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Çarwa arabyñ söýgüsi / Goşgular - 10.02.2024
Was-wasylara... / Goşgular - 23.01.2024
Perişan kalbyñ umydy / Goşgular - 01.01.2024
Lenç edilen nakyl / Goşgular - 05.02.2024
Gelersiñ... duşuşarys / Goşgular - 27.01.2024
At galar / Goşgular - 11.02.2024
Ýedi ýassyn / Goşgular - 17.02.2024
Dört pyýala / Goşgular - 21.02.2024
Podýumda / Goşgular - 28.01.2024
Sowuk söz / Goşgular - 31.01.2024

Teswirleriň ählisi: 5
0
1 Edebiyatcy  
15
Sil ýaly akyp gelýäraý bu goşgy

0
2 Garayolly  
Aht yada ahti-peyman. Tasirlenip okadym.

1
3 Garayolly  
Äht - munuñ ozi ikiadamyñ biri-birine ynamynyñ simwoly bolsa gerek.

1
4 Garayolly  
Yone, iki adam birek,birege pugta ynansa onuñ ahmiyeti has uly bolyan bolmaga cemeli.

0
5 Can-Kurt  
127
bir bire diysen uly ynam bar goshyda. Ussatlyk bilen yazylan smile

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]