08:31

Gybatkeş şäheri taşlap gideli...

GYBATKEŞ ŞÄHERI TAŞLAP GIDELI

Seniñ bilen bir şäherde ýaşaýas,
Bir säheriñ howasyndan dem alýan.
Eý, sen meniñ şahyrana dünýämde,
Iñ mähriban ynsan bilen deñelýän ~

...Hem undup bolmajak beşer çagasy,
Neçüýn, roýuñ görmek kyn düşýär juda.
Elbet, bir gün rowa görer wysaly,
Bizi dar şäherde ýaşadýan Huda...

Ýolda duş geläýjek ähtimalyñ ýok,
Mende bolsa ganatam ýok uçmaga.
Ýogsa seniñ äpişgäñden pel-pelläp
Urnup... barardymam çaýyñ içmäge.

Geçer, deñimizde durmaz bu günler,
Ýat bolar dünýäniñ gaýgy, gahary.
Gepimizi etjeklerden ýüz öwrüp,
Gybatkeş şäheri taşlap gideli.

HAS TÜRKMEN.

Surat: Pablo Pikasso
Категория: Goşgular | Просмотров: 656 | Добавил: Нawеran | Теги: Has Türkmеn | Рейтинг: 4.2/4
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Ýolbars we Möjek / basnýa / Goşgular - 05.01.2024
Bu şäherde / Goşgular - 10.02.2024
Was-wasylara... / Goşgular - 23.01.2024
Günüñ monology / Goşgular - 01.01.2024
Sumbaryñ kenarynda / Goşgular - 01.01.2024
Puluň başarnygy barada agymtyl goşgy / Goşgular - 10.01.2024
Gije hem gündiz / Goşgular - 07.02.2024
Göreş / Goşgular - 11.02.2024
Garyp köñlümiñ soltany / Goşgular - 21.02.2024
Goltugy daşly adam / Goşgular - 05.01.2024

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]