00:14

Gökböriniñ ýañy

GÖKBÖRINIÑ ÝAÑY

Inçe bil, gara saçdan däl, uzak, sowuk, gara gije,
Ylhamym uzyn ulan gökböriniň sesindendir.
Haýbatyn ýitirer munda urlyp sowutlara, gije
Bu ýigitleň är ýüregi şir peleňi kemsindirer.

Oýun oglana ýagşy, çyn ataň zamanydyr
Dünýä bize döwüş ýeri, panydyr derwüşlere
Ataň beýik Turany has ogluň armanydyr,
Är ýürekde kin bolmaz, hun girer bu düýşlere.

Seni uklatmasyn ogul tupan öňi asudalyk,
Hüwdilere irkilme, aldanma, gurjaklaşma.
Diriler tugun alyp, merhum tirsegne galyp,
Beýik Turanyň mukaddes kerpijin örüp başla.

O gün bütin älem biler, kime näme mahsusdyr
Biziň ýakan ýyllarmyz, perwana däl, Kaknusdyr.

Nejep BAÝAT.
Категория: Goşgular | Просмотров: 389 | Добавил: Hаwеrаn | Теги: Nejep Baýat | Рейтинг: 4.2/4
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

29 января 1814 года / Goşgular - 29.01.2023
Çagaly öý / Goşgular - 04.01.2023
Günäsizlerim / Goşgular - 15.01.2023
«Мрачна моя тюрьма, – за крепкими стенами…» / Goşgular - 17.01.2023
Jogabyny tapyp bilmedik sowalym / Goşgular - 08.02.2023
Зимний час / Goşgular - 03.02.2023
Февраль / Goşgular - 31.01.2023
Ýazylmady dile görä / Goşgular - 31.01.2023
Из бездны / Goşgular - 15.01.2023
«Душно в городе! Как только…» / Goşgular - 07.01.2023

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]