19:08

Ýolagçylar hekaýaty

ÝOLAGÇYLAR HEKAÝATY

Ol ýigit atyndan ýykyldy birden,
Agyrdy dyzçanak, agyrdy gerden.

Adamlar üýşdüler onuň daşyna,
Bu iş bir ýolagçyň geldi hoşuna.

“Menden geçen boldy, debsedip atyn,
Häk, boldy-da, alandyr ol almytyn...”

Monça bolup, öz ýanyndan ol kişi,
Baryp diýdi, synlap bu bolan işi:

“Diňläň, munuň sebäbini diýeýin!
Gowşan eken bilçekgisi eýeriň.

Duşumdan geçende gördüm men ony...
Gaty ynjamady, ýykyldy gowy.

Bilçekgini berkiden bolsa eger,
Atdan ýykylmaly bolmazdy meger...”
Категория: Goşgular | Просмотров: 337 | Добавил: Azady | Теги: Azymberdi Kakaýew | Рейтинг: 3.0/2
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Serimsal / Goşgular - 07.01.2023
Чудесный охотник / Goşgular - 05.01.2023
9-е января / Goşgular - 09.01.2023
Моабит дәфтәрләре / Goşgular - 09.02.2023
Eje, maňa erteki aýdyp bersene! / Goşgular - 01.01.2023
«Я обращаю речь к вам, выброски природы…» / Goşgular - 06.02.2023
Güýzdäki düýş / şol bir şygryň iki äheňi / Goşgular - 02.02.2023
Элегия / Goşgular - 02.01.2023
Aýtmadym... / Goşgular - 06.01.2023
«В минутном взрыве откровений…» / Goşgular - 03.02.2023

Teswirleriň ählisi: 4
0
1 jumagylyjovao  
88
Ýolagçylar hekaýaty- durmuş hekaýaty. Öwrediji hekaýatlaryň yzy üzülmesin! Sag boluň!

0
2 Garaýolly  
27
Gaty dogry,owredijilik turkmen nusgawy poeziyasynyñ'arylmaz hemrasy bolupdyr. Ussatlar owredyar,shagirtler owrenyar. Durmushyñ ozi owredmek we owrenmek, nusga hem gorelde almak prossesiniñ esasynda jowlan uryar ahyry! Onsañ halkyñ ruhy-magnawy tribunasy bolan ceper edebiyat neneñ etsin! Goshgy basnyacylyk dabine eyeryan bolsa da, psihologik jumleler kemterlik edyan bolsa da, tuys halky aheñleri ozunde salkayar.Gownume bolmasa sheylerak yaly. Bilmedim...

0
3 Garaýolly  
27
...ozunde saklayar...

1
4 Gumlygelin  
8
Durmuş bedew at.Biz bolsa oñ üstündäki ýolagçy...

Ajaýyp goşgy.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]