21:41

Dana, akmak hem-de gul / hekaýa

Просмотров: 455 | Добавил: Нawеran | Теги: Lu Sin | Рейтинг: 4.0/1
Awtoryň başga makalalary

bölümiň başga makalalary


Teswirleriň ählisi: 2
0
1 Ayhan  
215
Ÿene-de penjiresiz galypdyr-da görgüli...

0
2 Ayhan  
215
Bagt bilen betbagtlygy tapawutlandyrmagy bašarmak hem bagta tarap ädilen ädim bolsa gerek

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]