GÖWNE GELENLERDEN...

Iki minut gürleşip günboýy bagtly bolmakdyr yşk.

... Doly oka»
Категория: Sözler | Просмотров: 553 | Добавил: Raziýe_Soltan | Дата: 22.03.2019 | Teswirler (2) | Теги: Gülälek Begjanowa

ÝAZ ÝAGŞY

Ýagýar-ýagýar ýazyň ýagşy,
Bulut ötüp dur Asmany,
Ýagmyr berekediň başy,
Gandyrýar sähra meýdany.

Ýollar üsti şalpy-şaraň ,
Dolupdyr gyr ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 443 | Добавил: Raýdaş | Дата: 22.03.2019 | Teswirler (1) | Теги: Allanazar Rejebow

NOWRUZ ÝAGŞY

Nowruz başy gije ýarymdan soňra,
Şybyr-şybyr, ýagyş sesi oýardy,
Meni taşlady-da pikir kölüne,
Bir salym ýagdy.
Peşgeş berip gijä sergiň howasyn, ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 500 | Добавил: Raýdaş | Дата: 22.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Allanazar Rejebow

DIALOG

Proza ýazmaga höwesek ýaşlaryň dört-bäş sanysy maňa hekaýalaryny okamaga ber ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 788 | Добавил: Yusup | Дата: 22.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Kakamyrat ATAÝEW