GULMYRAT

Çagalykdan kitap bilen bagry badaşan, kitap gujaklap, kitap ýassanyp ulalan Gulmyradyň bir aýby−arzuwçyllygydy. Ony maşgala agzalarynyň igenip lellimlikde, emelsizlikde, taga ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 537 | Добавил: Нawеran | Дата: 19.03.2019 | Teswirler (1) | Теги: Aýgül Garaýewа

ÝAPRAKLAR DIŇE GÜÝZDE GAÝANOKLAR

• Myhmanhana barýan ýol, ýylgyrmaýan adam, «Tükeniksiz oýun» hem-de gaýýan ýapraklar hakynda hakydada galan pursatlar

Bu w ... Doly oka»
Категория: Sport we turizm | Просмотров: 471 | Добавил: Нawеran | Дата: 19.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Hojaberdi Apbaýew

ÖÝKELEK DÜNÝÄNI BOÝUN EGDIRIP...

Öýkelek dünýäni boýun egdirip,
Ähli barlyk doňup galdy bir demde.
Ýüregimiň gädiginden syrygyp,
Skripkaň sesi gelýär bir ýerden.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 475 | Добавил: Garadag | Дата: 19.03.2019 | Teswirler (2) | Теги: Sadap Muhamowa

GÜNDIZLER GYSGALÝAR, GIJE UZAÝAR

Düýş görüpdirin. Ejesi bilen ogly söwda edip gelýäne meňzeýär. Gelniň eli goş-golamly. 7-8 ýaşly oglanjygyň goltugynda futbol topy bar. Özem zar-zelil bolup ... Doly oka»

Категория: Sport we turizm | Просмотров: 418 | Добавил: Нawеran | Дата: 19.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Hojaberdi Apbaýew

SYRLY BÄBENEK HAÝSY JANDARYÑ GÖZÜKÄ?

ABŞ-nyñ Florida ştatynda tolkunlaryñ deñiziñ kenaryna getirip zyñan ullakan gözi görenleri haýrana goýdy. Kenarda gezim edip ýören Gino Kowaççi tarapynd ... Doly oka»

Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 579 | Добавил: Нawеran | Дата: 19.03.2019 | Teswirler (4) | Теги: Geñ-tañsy jandarlar

Kreatiw* pikirlenmek...
Eltelefonynda internedi dörüp ýatyrka, tötänden gözüne ilen bu owadan söz düzümi ünsüni çekdi.
„O diýdigi ne diýdigikä?!“ diýip, içini hümledip, saýt ... Doly oka»

Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 609 | Добавил: Bagabat | Дата: 19.03.2019 | Teswirler (4) | Теги: Serdar Ataýew

ALI HAŞIM MUHTAROGLU'NUN ŞEHADETI VE TÜRKMENLERIÑ GELECEĞI

Büyük dava adamı rahmetli Ali Haşim Muhtaroğlu’yla şehadetinden birkaç gün önce Irak Türkmen Cephesi binasında arkadaşlarla bir ... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 555 | Добавил: Can-Kurt | Дата: 19.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Fewzi Türker

TÜRKMENLER VE ÜÇ DEVLETLI IRAK

Aşırı dinci örgütlerin en güçlüsü olan, Irak- Şam İslam Devleti (İŞİD) terör örgütünün başta Musul olmak üzere Irak’ın kuzey ve batısındaki Sünni bölgelerin ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 539 | Добавил: Can-Kurt | Дата: 19.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Fewzi Türker

ÖÑKI DÖWÜRDE WAMPIRLER BOLUPDYRMY? WAMPIR SKLETLERI WE JESEDI

Wampirler baradaky ilkinji maglumatlar gadymy Wawilondan gaýdýar. Gan sorma we ölenden soñ direlme rowaýatlary Orta asyrlarda ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 639 | Добавил: Нawеran | Дата: 19.03.2019 | Teswirler (9) | Теги: Geñ-tañsy jandarlar