SÕÝMEKDEN GALSYN

Agyzla gapdyrmañ sähra gyzlaryn,
Gapjak bolsa dişden-dyrnakdan galsyn.
Toýnakla depdirmäñ sähra gyzlaryn,
Depjek bolsa goşa toýnakdan galsyn.
< ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 487 | Добавил: Nurdan | Дата: 22.03.2019 | Teswirler (2) | Теги: Baýram Jütdiýew

ÝAT ILLER, ÝAMAN ILLER

Gadym zamanlarda bir gyzy ýat illere satypdyrlar. Õz ýaýlasyndan aglap giden buýsançly çarwa gyzynyñ ýüregi alty ganat ak õýe sygmandyr. Ol oba-da sygmandyr, ýer bi ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 494 | Добавил: Nurdan | Дата: 21.03.2019 | Teswirler (2) | Теги: Baýram Jütdiýew

«GELSE NOWRUZ ÄLEME...»
    
Akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň meşhur şygrynda: 

Gelse nowruz äleme, reň kylar jahan peýda, 
... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 545 | Добавил: Нawеran | Дата: 21.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Aknur Rozyýewa

EDEP BAŞY — DIL
    
Ynsanlaryň biri-biri bilen aragatnaşyk saklamagynda ilkinji nobatda diliň möhüm orny bar. Dilleri ösdürmek, ony kämilleşdirmek asyrlaryň dowamy ... Doly oka»

Категория: Türkmen dili | Просмотров: 487 | Добавил: Нawеran | Дата: 21.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Annaoraz Saparow

ATLY SPORT KONKUR
    
Konkur atçylyk sportunyň has gyzykly görnüşleriniň biridir, ol Fransiýada ХIХ asyryň ortalarynda döredi. Şonda dürli beýiklikdäki we çylşyrymlykdak ... Doly oka»

Категория: Sport we turizm | Просмотров: 440 | Добавил: Нawеran | Дата: 21.03.2019 | Teswirler (0)

"BİR ŞEY VERMEYIN ÖZLERİNE MEN ÖLMÜŞEM ÖLMÜŞEM"

2003'ten bu yana TÜRKMENELİ coğrafyasının çeşitli bölgelerinde başta Kerkük olmak üzere onlarca işadamı, doktor, subay, öğretmen ve öğrenci ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 501 | Добавил: Can-Kurt | Дата: 21.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Fewzi Türker

JEÝHUNYÑ KENARYNDA GÜLLÄP ÖSEN ŞÄHER
    
X asyryň arap syýahatçysy Istahriniň «Döwlet ýollarynyň kitaby» («Kitab Mesalik Al-Memalik») atly meşhur ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 492 | Добавил: Нawеran | Дата: 21.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Meretguly Öwlüýägulyýew

GADYM ZAMANLARYÑ HENIZ BILINMEDIK GEÑSI SEKS WAKALARY

Inkär edip bolmajak bir ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 2616 | Добавил: Нawеran | Дата: 21.03.2019 | Teswirler (1)

NOWRUZ HAKYNDA TARYHY MAGLUMATLAR

Taryhda Mesopotamiýanyň (Derýaaralygy) medeniýetiniň başyny başlan Sümer ilaty hasaplanylýar. Alymlaryň pikirine görä, sümerliler Orta Aziýadan Hazar deň ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 635 | Добавил: Can-Kurt | Дата: 21.03.2019 | Teswirler (1)