22:57

Döwür, adamlar, durmuş: Ujypsyzja biografiýa parçasy

Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 169 | Добавил: Moderator | Теги: Mämmetdurdy Annagurdow | Рейтинг: 4.0/1
Awtoryň başga makalalary

Ýatlamalar bölümiň başga makalalary


Teswirleriň ählisi: 3
0
1 pezzek  
1631
Dowamyna garaşýas.
Merjen Perreň Mary şäheriniň günortasynda. Murgap etrabyna gidilýän ýolyň başlangyjynda ýerleşýär. Mary söweşinde ýeňilmäne başlan Eýran goşuny gaçmana başlaýar. Goşunyň baş serkerdesi (Hemze Mürzemi ady?) maşgalasy bilen gelen eken. Aýalyny taşlap Eýrana gaçýar. Aýalynyň ady Merjen. Gowşut han aýaly öz iline ugratjagam bolýar. Emma Merjen äriniň taşlap gidişine namys edip hemişelik bärde galmak işleýär. Gowşut han öý gurup berýär. Merjen Perreň ady şondan galan diýýärler.

0
2 Teylor  
1706
"Garakçylar" diýen tire-de şo ýerde ýaşaýarmyka?

0
3 Demirgazykly  
1528
Dowamyna garaşýas.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]