ZYNADAN NÄHILI GORANMALY?

Yslam adama mahsus dogabitdi isleg-meýiller bilen doly y ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 241 | Добавил: Gökböri | Дата: 31.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Halis Baýanjuk


• Ýolbars bilen towşanyň duşuşygy

Hekim Hekimowiç Baýryny açyk ýüzli ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 183 | Добавил: Moderator | Дата: 30.05.2024 | Teswirler (1) | Теги: Oraz Ýagmyr

BÄŞINJI PASYL

HEZRETI ADAM ALAÝHYSSALAMYŇ JESEDINE JAN GIRIZILMEGINIŇ BEÝANY
... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 150 | Добавил: Moderator | Дата: 30.05.2024 | Teswirler (2) | Теги: Nasyreddin Rabguzy

PILMAHMYDYŇ ÖLÜMI

Bir “şahyry” bilýän,
(Bilmeseň gowy!)
Göreňde ýady ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 130 | Добавил: Moderator | Дата: 30.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Allaýar Çüriýew

Категория: Romanlar | Просмотров: 80 | Добавил: Moderator | Дата: 30.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Öwezdurdy Nepesow

SELJUKLYLAR WE HAÇLYLAR

Ýokarda Kürbuga serkerdeligindäki Seljukly güýçleriniň Ant ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 57 | Добавил: Moderator | Дата: 30.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Remezan Şeşen

MEŇLI - MAGTYMGULYNYŇ NÄMESI?

“Baş egip külli türkmeniň eziz jana-janyna,
... Doly oka»
Категория: Magtymgulyny öwreniş | Просмотров: 207 | Добавил: Moderator | Дата: 30.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Geldimyrat Seýidow

JYNAZADAKY SIGNALLAR

Iki ýurduñ Daşary işler ministrleriniñ Reisiniñ jynazasyna ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 98 | Добавил: Gökböri | Дата: 30.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Nedim Kuteýş

ZIBILSIZ DÜNÝÄ MÜMKINMI?

Döwrebap durmuşyñ hemmämize gowy ýaraýandygyny, hemme ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 113 | Добавил: Gökböri | Дата: 30.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Deniz Unaý

KYRK ÝYLDAN SOÑ MOSKWANY GAÝTADAN AÇMAGYÑ BEGENJI HEM GYNANJY

Bir şäher açdym.
... Doly oka»
Категория: Ýol ýazgylary | Просмотров: 83 | Добавил: Gökböri | Дата: 30.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Hakan Aksaý