GÖK GÖZLI ÝEFROSINÝA

Haýsydyr bir patyşalykda, haýsydyr bir ýurtda, uly şäherde, ä ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 192 | Добавил: Moderator | Дата: 13.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Ýuriý Perow

KONFUSIÝ

Hyzmatynda bolup niçe häkimiň,
Kabul etmändir ol herki hökümin. ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 121 | Добавил: Moderator | Дата: 13.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Allaýar Çüriýew

MAGTYMGULY

Merkezi Hindistan, Jinkistan, Aragistan, Hywa, Buhara diýen uly öwüs ob ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 82 | Добавил: Moderator | Дата: 13.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Şabanaly Jumaýew, Döwletmyrat Ýazgulyýew, Sapar Kürenow

MAGTYMGULY

Merkezi Hindistan, Çinistan (Hytaý), Arabystan, Hywa, Buhara diýen uly ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 219 | Добавил: Moderator | Дата: 13.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Sapar Kürenow, Döwletmyrat Ýazgulyýew, Şabanaly Jumaýew

• Gyzyl goşun Gubadaga ugrady

Han goşuk alan buýrugy boýunça myhman ýerinde ýanyndakylary galdyrdy. Ýalňyz özi daňyň garaňkysynda niredesiň Gubadag diýip ýola düşüp ugrady. Ýolda b ... Doly oka»
Категория: Aýdym-saz sungaty | Просмотров: 57 | Добавил: Moderator | Дата: 13.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Atamyrat Annabaýew

Категория: Romanlar | Просмотров: 96 | Добавил: Moderator | Дата: 13.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Öwezdurdy Nepesow


2.

«Adamyň gylygyndan başga ähli zadyny üýtgedip bolar»
Gündoga ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 84 | Добавил: Moderator | Дата: 13.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Öwezdurdy Nepesow

ADAMLARMY ÝA JYNLAR GÜÝÇLI?

Dogrusyny Alla bilýär. Işiñ meñzeşi wujut gurluşyndan ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 173 | Добавил: Gökböri | Дата: 13.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Guwanç Mämiliýew

KÜRTLERIÑ AJAM SADRANJYNDAKY SOÑKY GÖÇÜMI: MEHABAT KÜRT RESPUBLIKASY

Paýtagty M ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 96 | Добавил: Gökböri | Дата: 13.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Mehmet Mazlum Çelik

TEHNOLOGIÝA, PETIKLEME, DIÝDIMZORLYK

Adam erkinleşýändirin öýtdi welin, öñküden ... Doly oka»
Категория: Ylym we tehnologiýa | Просмотров: 67 | Добавил: Gökböri | Дата: 13.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Muhammet Rumeýhi

KOSMOS ZIBILLIGI

Gynansak-da, biziñ günlerimizde adamlaryñ iñ esasy problemalaryny ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 46 | Добавил: Gökböri | Дата: 13.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Çaglar Sunaý

TARAKANLARY ÖLDÜRIÑ!

Uruş garyplaryñ watansöýüjilik duýgusyna, baýlaryñ işdäsin ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 91 | Добавил: Gökböri | Дата: 13.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Ýusuf Nazym

UÝGUR BABADAŞLARYMYZA ZULUM

Ýerli we daşary ýurt habar beriş serişdelerinde Hytaý ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 92 | Добавил: Gökböri | Дата: 13.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Nadir Dewlet

JYNLAR HAÝSY ÝERLERI HAS GOWY GÖRÝÄR?

Bilal ibn Harisden şeýle rowaýat edilýär: ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 145 | Добавил: Gökböri | Дата: 13.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Guwanç Mämiliýew