1 2 3 4 »
KÄMIL OKUW KITAPLARY

Ýurdumyzda döwlet derejesinde kompýuter tehnologiýasyny öwre ... Doly oka»
Категория: Ylym we tehnologiýa | Просмотров: 30 | Добавил: Moderator | Дата: Düýn | Teswirler (0) | Теги: Amanberdi Allaberdiýew

TABLISA GÖRNÜŞINDÄKI BERLENLER

Berlenleri tablisada diňe bir saklaman, olaryň üstü ... Doly oka»
Категория: Ylym we tehnologiýa | Просмотров: 26 | Добавил: Moderator | Дата: Düýn | Teswirler (0) | Теги: Annamuhammet Allagulyýew

RESMINAMALRY ÇAP ETMEK

Word tekst redaktorynda taýýarlanylan dokumenti çap etmegi ... Doly oka»
Категория: Ylym we tehnologiýa | Просмотров: 28 | Добавил: Moderator | Дата: 17.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Annamuhammet Allagulyýew

INFORMATIKADA KÄBIR AMALY IŞLERIŇ ÝERINE ÝETIRILIŞI

Hormatly Prezidentimiz Gurbang ... Doly oka»
Категория: Ylym we tehnologiýa | Просмотров: 35 | Добавил: Moderator | Дата: 15.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Amanberdi Allaberdiýew

GIPERSALGYLANMALAR

• Informasiýanyň gipertekstde aňladylyşy

Gi ... Doly oka»
Категория: Ylym we tehnologiýa | Просмотров: 40 | Добавил: Moderator | Дата: 13.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Annamuhammet Allagulyýew

GÖZENEK-SETKA ÖRMEGIŇ ÝÖNEKEÝ USULY

Men bu gözenek-setka örmek usulyny 1981-nji ýy ... Doly oka»
Категория: Ylym we tehnologiýa | Просмотров: 57 | Добавил: Moderator | Дата: 13.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Amanberdi Allaberdiýew

STEREOMETRIK TOPLUMY TAVVARLAMAGYŇ we ULANMAGYŇ USULLARY

Geometriýanyň "stereometr ... Doly oka»
Категория: Ylym we tehnologiýa | Просмотров: 40 | Добавил: Moderator | Дата: 12.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Amanberdi Allaberdiýew

SOWET INTERNET BAŞLANGYJY NÄMÜÇIN ŞOWLAMADY?

Dünýäde heniz ... Doly oka»
Категория: Ylym we tehnologiýa | Просмотров: 76 | Добавил: Gökböri | Дата: 12.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Kris Baranýuk

ROBOT TEHNOLOGIÝASYNYŇ TARYHY

• Giriş

Robotlaryň we awtomatlaş ... Doly oka»
Категория: Ylym we tehnologiýa | Просмотров: 48 | Добавил: Moderator | Дата: 09.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Annamuhammet Allagulyýew

SYRY ÇÖZÜLMEÝÄN ZAT: WAGT

Günorta-günbatar Amerikada ýaşaýan hopi indeýleri we Kan ... Doly oka»
Категория: Ylym we tehnologiýa | Просмотров: 97 | Добавил: Moderator | Дата: 05.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Zaman Rahmatullaýew

TEHNOLOGIÝA, PETIKLEME, DIÝDIMZORLYK

Adam erkinleşýändirin öýtdi welin, öñküden ... Doly oka»
Категория: Ylym we tehnologiýa | Просмотров: 67 | Добавил: Gökböri | Дата: 13.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Muhammet Rumeýhi

ADAM we KOMPÝUTER

• Ýa-da biz bularyň meňzeşligi barada nämeleri bilýäris?! ... Doly oka»
Категория: Ylym we tehnologiýa | Просмотров: 99 | Добавил: Moderator | Дата: 26.04.2024 | Teswirler (0) | Теги: Goçdurdy Garryýew

МУСУЛЬМАНКИ В НАУКЕ

Ислам предписывает каждому верующему, будь то мужчина или женщ ... Doly oka»
Категория: Ylym we tehnologiýa | Просмотров: 59 | Добавил: Moderator | Дата: 11.03.2024 | Teswirler (0) | Теги: Koreý Habbas

WORD TEKST REDAKTORDA SURATY ÝERLEŞDIRMEK

1. Suratyň ornuny üýtgetmek üçin, ony ta ... Doly oka»
Категория: Ylym we tehnologiýa | Просмотров: 197 | Добавил: Moderator | Дата: 25.01.2024 | Teswirler (0) | Теги: Annamuhammet Allagulyýew

TABLISA DÖRETMEK

Tablisalary Вставка menýudaky Таблицы panelden Таблица sanawy açy ... Doly oka»
Категория: Ylym we tehnologiýa | Просмотров: 175 | Добавил: Moderator | Дата: 23.01.2024 | Teswirler (0) | Теги: Annamuhammet Allagulyýew

ADAM WE EMELI AÑ

Dünýäniñ çar künjündäki adamlaryñ hyýaly güýjünden ozan öndüri ... Doly oka»
Категория: Ylym we tehnologiýa | Просмотров: 200 | Добавил: Gökböri | Дата: 17.01.2024 | Teswirler (0) | Теги: Suad Kerim

STILLER. TEKSTI FORMATLAŞDYRMAK we DÜRLI GÖRNÜŞLERDE ÝAZMAK

Word tekst redaktoryny ... Doly oka»
Категория: Ylym we tehnologiýa | Просмотров: 194 | Добавил: Moderator | Дата: 13.01.2024 | Teswirler (0) | Теги: Annamuhammet Allagulyýew

ŞRIFTIŇ (HARPYŇ ÝAZYLYŞ USULYNYŇ) GÖRNÜŞINI we ÝAZYLYŞYNY KESGITLEMEK

1. Gurallar ... Doly oka»
Категория: Ylym we tehnologiýa | Просмотров: 151 | Добавил: Moderator | Дата: 10.01.2024 | Teswirler (0) | Теги: Annamuhammet Allagulyýew

FAÝL NÄME?

• Faýl we onuñ bilen işlemek

Faýl barada gür ... Doly oka»
Категория: Ylym we tehnologiýa | Просмотров: 259 | Добавил: Moderator | Дата: 28.12.2023 | Teswirler (0) | Теги: Goçdurdy Garryýew

GÖZLEG we ÇALŞYRMA

1. Bu serişde tekstiň parçasyny tapmaga, görkezilen tekstiň böl ... Doly oka»
Категория: Ylym we tehnologiýa | Просмотров: 145 | Добавил: Moderator | Дата: 28.12.2023 | Teswirler (0) | Теги: Annamuhammet Allagulyýew