20:14

Kysasyl enbiýa -7: Hezreti Adam alaýhyssalamyň jesedine jan girizilmeginiň beýany

Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 125 | Добавил: Moderator | Теги: Nasyreddin Rabguzy | Рейтинг: 5.0/1
Awtoryň başga makalalary

Halk döredijiligi we rowaýatlar bölümiň başga makalalary


Teswirleriň ählisi: 2
0
1 g57152014  
1684
Kelleden girizilen ruhuñ bary ýogy 21 gram agramy bolup, ol adam wepat etdikden soñra-da 40 günläp jeset çykan öýden daşlaşmaz ekeni. Sebäbi ruh indi nirde ýaşaýşyny doawam etmeli? Jennetdemi dowzahda, bu mesele çözülýänçä garaşýar. Eger ol Jennete düşse baky ýaşarmyş. Ölen jeset dirilikdäki ýaly her çybşyldyny eşder ýatarmyş, tä üstüne gum sürülýänça.

0
2 g57152014  
1684
Añsat jan bermek hakdakylaram hakykatdyr. Çünki ynsan göwnüni, janly-jandary ynjytmak ruhumyzyñ gör-gabyr azabyna duçar bolmagydyr, biziñ bärdäki " hyzmatymyzdyr".

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]