09:26

Boş wagt

BOŞ WAGT

Boş wagt,
Sen örän gerek zat maña,
Seni boş geçırmek üçın däl, düşün!
Munda wagt tapman duşdan ötüren 
Ençe ışlerıme ÿetişmek üçın.

Nahallarym üçın — ekılmän galan,
Baharlarym üçin — eçilmän galan.
Ýakynlarym üçin, ýatlarym üçin,
Görünmedik toÿum, ýaslarym üçin.

Geçilmedik menzil, ÿollarym üçin,
Geçip barýan ömür sallarym üçin.
Mundan bu ýana 
Berlip ýaşar ÿaly arzuw-hyÿala,
Boş wagt, sen juda gerek zat maña.

Sähralara, bu daglara, ýurduma 
Seždäm üçin, seýran üçin gerek sen.
Duşup algyr bürgüdıne, gurduna,
Syrlaşmaga, sözleşmäge ÿürekden,
Gerek sen.

Gerek sen, undulan dostlarym üçin,
Ýitiren gymmatly zatlarym üçin
Niýetlerim üçin — ýaýylman galan,
Setirlerim üçin — ýazylman galan.

Çeşme-çaýlar gözbaşyna akmaÿar,
Dolanmaz yzyna geçen günlerem.
Solup-saralyşy kalby daglaýar,
Birwagtky anbar saçan gülleriñ.

Bahar gelÿär,
Ýene güller açylÿar,
Ynsan arzuw edÿär ýene ak daña.
Şu zatlary duşdan ötürmez ýaly 
Boş wagt, sen juda gerek zat maña.

Bäşim ATAÝEW.

Категория: Goşgular | Просмотров: 462 | Добавил: Нawеran | Теги: Bäşim Ataýew | Рейтинг: 4.7/3
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Перед маем / Goşgular - 16.01.2023
Бювар / Goşgular - 05.02.2023
В эти дни / Goşgular - 05.02.2023
Георгию Гребенщикову / Goşgular - 11.02.2023
«Мировое началось во мгле кочевье…» / Goşgular - 14.01.2023
Obam bilen hyýaly söhbet / Goşgular - 06.01.2023
Pyşbaga bilen içýan / Goşgular - 06.01.2023
«Ныне, полный блаженства…» / Goşgular - 15.02.2023
«Август – астры…» / Goşgular - 07.02.2023
Lukmanym sähra / Goşgular - 06.01.2023

Teswirleriň ählisi: 1
0
1 jumagylyjovao  
88
Juda gowy, manyly goşgy.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]