13:27

Aldawçy

ALDAWÇY

Pisint etme diýmekçi,
Özüçe näz prakçy,
Ýalançym-eý, ýalançym,
Aldawçy!

Elimden tutuñ diýdi,
Bardym garashyñ diýdi,
Näme onda gelmedi,
Aldawçy!

Wadalar uzyn derek,
Wepadan ýokdur derek,
Aly million biýürek,
Aldawçy!

Sözlerin aýnatdy,
Gözlerin oýnatdy,
Janymy gynady,
Aldawçy!

Gözleri ýanar çog,
Kirpikleri atar ok,
Birje rast gepi ýok,
Aldawçy!

Ahad diýer kasam iç,
Ýene aldar ir-u, giç,
Ynanamok indi hiç,
Aldawçy!

Pisint etme diýmekçi,
Özüçe näz prakçy,
Ýalançym-eý, ýalançy,
Aldawçy!

Ahat Kaýum,
özbek şahyry.
Категория: Goşgular | Просмотров: 370 | Добавил: Мylayym | Теги: Ahat Kaýum | Рейтинг: 0.0/0
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Dört pyýala / Goşgular - 21.02.2024
Kyrk ýaşa ýeteniñde / Goşgular - 03.02.2024
Dostluk hakda / Goşgular - 18.02.2024
Sumbaryñ kenarynda / Goşgular - 01.01.2024
Suwdan ot çykaran goşgy / Goşgular - 31.01.2024
Moskwadan görýärler / Goşgular - 30.01.2024
Täjir tanşyma / Goşgular - 16.01.2024
Şert / Goşgular - 09.02.2024
Salam, Türkmenistan! / Goşgular - 01.01.2024
Garaş maňa / Goşgular - 17.02.2024

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]