14:48

Bagtyň bolsun mensiz

Категория: Goşgular | Просмотров: 530 | Добавил: ahallydan | Теги: Amangözel Gurbanowa | Рейтинг: 4.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Жизнь / Goşgular - 29.02.2024
Garaş maňa / Goşgular - 17.02.2024
Suwdan ot çykaran goşgy / Goşgular - 31.01.2024
Düýş hem ýagyş / Goşgular - 09.01.2024
Tazy / Goşgular - 30.01.2024
"Gelin jan..." / Goşgular - 26.03.2024
Moskwadan görýärler / Goşgular - 30.01.2024
«Отвергнув гордое сомненье…» / Goşgular - 29.02.2024
Kyrk ýaşa ýeteniñde / Goşgular - 03.02.2024
Siziñki / Goşgular - 30.01.2024

Teswirleriň ählisi: 3
0
1 Gumlygelin  
8
Ikinji bendiñ birinji setirinde bir bogun kem.Olam okan wagtyñ çalaja bildirýä.

Seni öz dünýämden kowdum düýpleýin-diýse deñleşýär.

0
2 Gumlygelin  
8
Amangözelimiz gün-günden kämilleşýär.Tüweleme.

0
3 Gumlygelin  
8
Eýesimi? Eýesi zordur-la.Alyp çykar -la.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]