20:18

Osmanlı İmparatorluğunu Kuran KARAKEÇİLİ Türkmen Aşireti, Oymağıdır.

OSMANLI IMPARATORLUĞUNU KURAN KARAKEÇILI TÜRKMEN AŞIRETI, OYMAĞIDIR

Türkmen Oğuz Boyu ve tüm YÖRÜK, Türkmen Oymak Aşiretleri Türk Milletinin şah damarında gezen kanıdır, gücüdür, varlığıdır, Ruhudur.
Atalardan, Şehitlerimizin Vermiş olduğu coşan temiz kanıdır Özüdür, Türkmenlerin soyudur, boyudur, şanıdır.
Bütün Oğuz soyları Boyları Asya Hun Boyları-Göktürkler, Oğuzlar, Azeri İran, Azerbaycan Türkleri, Irak, Suriye, Horasan, Türkmen Sahra Türkleridir, Oğuzlar Tatarlar ve Uygur, Doğu Türkistan Türkleri Peçenekler ile hepsi birden aynı kan, aynı soy, boy, damarlarındandır bu boylar Bozoklar ve Üçoklardir, bir bölümü Göktürk Devleti’nin kurulmuşlardır, Ötüken’e doğru yürümüşlerdir yaşama başlamışlardır ve Sonradan İkinci Göktürk Devletini kurulmuşlardır.7
745 yılında İkinci Göktürk Devletinden sonra batıya ve Çin’e yönelerek, birçok Oğuz Boyları Ötüken’e dönerek, Kutluk Bilge Kağan’ın kurduğu Uygur Devleti çatısı altında birleşişlerdir.
Oğuzlar savaşları her yönüyle Kazanarak, Asya’nın dört bir yanına dağılarak ve batıya doğru Yerleşerek Cengiz Han’ın kurmuş olduğu Moğol İmparatorluğunun Egemenliği altına yerleşerek, yaşamışlardır.
Moğol egemenliğinden sonra toparlanarak, birleşerek 10. yüzyılda Hazar Denizi’nin doğusunda Oğuz Yabgu önderliğinde devletlerini Kurmuşlardır.
Daha sonra Oğuzlar kuzeye giderek, bugünkü Kırım, Kazak, Bulgar ve Tatar Türklerinin atası olarak dünyanı ele geçirmişlerdir.
Ayrıca bir bölüm Oğuzlar Selçuk Bey önderliğinde güneye inerek, İslâm Dinini kabul ederek, İslam ordularına büyük yardım hizmetler Etmişlerdir.
Selçuklular olarak tanınmışlardır.
Sonradan Tuğrul Bey önderliğinde 1038 yılında Irak ve İran’da Büyük Selçuklu İmparatorluğunu kurmuşlardır.
Öteki yelerde dağınık yaşayan Türkmen boyları Selçuklu İmparatorluğa katılmışlardır.
1153′te kuzeydoğudan Karahıtaylar ve Karluklar bölgeye gelmişlerdir ve bir bölüm Oğuz boyların Harzemşahlara, Horasan’a, Kirman’a yerleşerek , Bir bölümleri ise batıya gidererek Irak’a, Suriye’ye yerleştiler, ayni Dönemde Anadolu Selçuklu Devletine yerleştiler.
Dünyada Şanlar, Zaferler kazanan Oğuz Türkmenleri Akkoyunlu, Karakoyunlu, Safevi Devletleri, Anadolu beylikleri, Osmanlı İmparatorluğu, Suriye, Irak ve Azerbaycan’da çeşitli beylikler devletlerdir kurmuşlardır.
İşte bizler o kadar mutluyuz ki Türkmen olduğumuzdan dolayı dünyanı uzun Yıllar tek yöneten tarih boyunca hep Türk olmuştur ve dünyanın her bir Yerinde Türk Türkmen Oğuz boyları soyları aşiretleri, oymakları Bulunmaktadır bunlar ne kadar Türkçülülerinden ayrılarak başka Milletlerden olsalar bile sonunda kendi Irklarına Türk milletlerine Döneceklerdir.
Günümüzde Türkiye, İran, Irak, Suriye, Urdun, Lübnan, Filistin, Libya, Cezayir, Mısır,, Amerika, Çin, Rusya ve tüm dünya yüzünde milyonlarca Türkmen Oğuzdan kalan oymak, aşiretler bulunmaktadırlar, Türkmenler her Yerde vardır ve her bir ülkede, topraklarda yaşamaktadırlar en Önemlisi de Aleviler, Bektaşiler olarak yüzde yüz Türkmen aşiret, Oymağının bir parçasıdır.
Atamız Mustafa Kemal Paşa Atatürk, Türkmen Yörük Oğuz soyundan olması Başka bir özellik taşmaktadır bizler için Oğuz boyu Oğuz Türkmenleri, Türkiye, İran, Irak, Suriye, Filistin, Lübnan, Cezayir Ve öteki Türklerinin Selçuklular, Osmanlılar ve birçok Türkmen Beyliklerin, boyların atasıdır.
Ve Karakeçililer ise onlarının bir kolu bir boyudur ve Türkmen Milletindendirler.
Karakeçili Türkmen, oymak, aşireti Uzun tarihten uzun yıllardan beri dillerini, boy, soy bağlantılarını Adlarını koruyarak sürdürmektedirler, yüzde yüz katılıksız bir Türkmen Irkidirler.
Dünyanın her yerinde özellikle İran, Suriye, Irak’ta ve Türkiye’mizde Karakeçili oymak, aşiretinin yoğun nüfusu bulunmaktadır Türkiye’de Batı Anadolu’da yaşadıkları bölgeler, şehirler ise Balıkesir, Bursa, Kütahya, Eskişehir, Bergama, Bilecik, Adapazarı, Afyon, Uşak, yoğun olan şehir Şanlıurfa, Anadolu’nun Batısı ve birçok İllerde, köylerde, ilçelerde Karakeçili aşireti çok sayıda Bulunmaktadır.
Karakeçililer birçok yerlerde ayrıntılı olarak toplu halde yaşayarak Birbirlerine bağlıdırlar.
Karakeçili Oymak, Aşiretinin sayı nüfus bakımından öteki Türkmen Aşiretinden daha fazladır Kayı Boyundan olarak Damgaları üç ok ve bir yaydır Karakeçili Aşiret oymağı en çok tarih sayfalarına kahramanlık, yiğitlik, Türklükle tanınan Karakeçililerdir, dünya yüzünde en büyük uzun Yıllar devlet yöneten Osmanlı İmparatorluğunu kuranlar Türkmen Karakeçili aşiretidir.
Orta Asya’dan Balkanlara birçok yerleri ülkeleri Karakeçililer hüküm Etmişlerdir.
Karakeçili Aşireti Kayı boyuna bağlı olarak Asya’da Türkmenistan Topraklarında Merv şehri yakınlarında Mahan yöresinde uzun yıllar Yerleşerek, sonradan büyük bir göçle savaşları zaferleri kazanarak, İran’da yerleşerek, uzun yıllar söz sahibi olarak yaşamışlardır, Günümüze kadar Karakeçili büyük bir nüfusla Iran’nin birçok şehirlerinde yaşamaktadırlar.
Sonraki dönemlerden Nüfuslarının artmasıyla birçok Türkmen Karakeçili aşireti Anadolu Topraklarını kendilerine yurt ederek, öteki Türkmen boylarıyla Birlikte Kaynaşarak Irak, Suriye, Culan, Filistin ve İran’dan Kendi toprakları Türkiye’nin birçok yerine Karakeçililer Yerleşerek, yaşamaktadırlar.
Karakeçili Türkmen Yörükleri kalabalık bir nüfusa sahip olarak.
Birçok köy meydana getirmişlerdir.
Her yıl her bir yerden toplu olarak Karakeçililer aşireti Ertuğrul Gazi mensup Kayı Boyu’ndan oldukları için Eylül ayının Ortasında, Ertuğrul Gazi’yi ziyaret ederek, şenlikler, eğlenceler, Törenler yapılmaktadırlar.
Türkmen Karakeçili Bir aşiretten beyliğe, beylikten de koca bir imparatorluğa uzanarak Uzun yıllar hanadarlık, büyük devlet sistemini yürütmüşlerdir.
Yerleştikleri bölgeler ise Bilecik-Söğüt yöresine gelen ilk Karakeçililer olmuştur. Ve köyler kurarak yerleşmişlerdir.
Karakeçili Osmanlı padişahlarının soyundan geldikleri için Yörükler arasında en Ayrıcalıklı olarak özellik güzel yaşam onlara gösterilmiştir.
Batı Anadolu’da Bursa, Balıkesir, Kütahya, Eskişehir, Bilecik Bölgelerinde yaklaşık 150 tane Karakeçili köyü vardır.
Ertuğrul Gazi’nin türbesi bugün Bilecik sınırlarında kalan Söğüt İlçesindedir ve her yıl yapılan Yörük Türkmen şenliklerinde büyük Karakeçili ziyaretçi akınına uğramaktadır.
Karakeçili oymak, aşireti Türkiye’nin birçok şehir, Köy, ilçelerde Yaşamaktadırlar özellikle Karahisar Ankara Yörükköy Safranbolu Karabük Karapürçek Biga Çanakkale Cumali Ortaköy Aksaray Gaylan Bergama İzmir Karakeçili Çorum, Yozgat, Yeni kaş, Mersin, Aydıncık gibi başka yerlerde ülkelerde izleri görünmektedir.
Türkmen Karakeçili aşireti milli kimliğini korunmasıyla Türklüğüne bağlı olarak çağlar boyu Türk Olarak birbirleri ile tek ırktan gelerek kardeş diye yaşamaktadırlar.
Ama ne yazık ki bir bölüm Karakeçili Aşiretinin kimliğini, Türkmen Olan milletenini unutarak, Kürtleşmiş, Araplaşmıştır umarız kendilerine, Türkmenliklerine bir an önce dönecekler, ve Türkmen Olduklarını iyi araştırıp, bilecekler, ne mutlu Karakeçili Oğuz Türkmen oldukları için milletlerine bil bağlamalıdırlar, inanmalıdır Bir an önce Türk olan öteki Karakeçili kardeşlerimiz Türklük Kimliklerine güvenerek, dönerek içten bağlanmalıdırlar, tarihlerini, Atarını, uzun yıllar dünyanı yöneten büyük Osmanlı Devletlerini Düşünmelidirler.
Karakeçili Türkmen kardeşler Soyumuz, Oğuz Han‘dan gelmektedir, kendimize Türklüğümüze dönelim.
Atamız Oğuz Han‘ın “Gün Han, Ay Han, Yıldız Han, Gök Han, Dağ Han, Deniz Han” adlı 6 oğlu vardır. Ayrıca her oğlunun da dört tane oğlu Vardır. İşte Atamız Oğuz Han’ın altı oğlundan olan 24 tane torunu, “24 Oğuz Boyudur, sizde bu göçten bu boydan, bu soydansınız ne mutlu Sizlere Bütün dünyaya dağılan Oğuzlar, 24 boydan gelmektedirler.
Atarımızın çoğu cihangir, Kahraman yiğit, komandan, şâir ve sanatkâr Olan Osmanlı Sultan, padişahları, Kayı Han kuşaklarının değerini Şanlarla, göstermektedirler, sizde Karakeçili Türkmen kardeşlerimiz Onlardan bir parça olarak soyunuzu, Türkmenliğinizi sürdürmelisiniz.
Bayat boyu Devletli, sizin boyunuz kardeşiniz ayni soydan Gelmektesiniz Oğuzun boyundan olarak Atalarınız kahraman Maraş ve çevresine hâkim olan Dulkadiroğulları, İran’da Kaçarlar, Horasan’da Kara Bayatlar, Bakü ve Doğubeyazıt hanları, Kerkük, Irak, Filistin, Lübnan, Suriye Türkmenlerinin çoğu, bu boydandır kan Kardeşlerinizdirler.
Dede Korkut kitabını 1480′de Hicaz’da yazan Tebrizli Hasan ve meşhur şâir Fuzuli ayni sizin boyunuzdandır.
Bu gün sizler Harput-Diyarbakır-Mardin Kırşehir, Manisa-Balıkesir Kars ile Van Adana.
Hemedan, Horasan, Türkmen Sahra, Urumya, Erdebil, Tebriz, Iran, Irak, Suriye birçok Topraklarda varsınız, büyüksünüz, değeriniz üstündür, Sizler büyük Türkmen Aşireti, oymağı olarak Üçok ve Bozok adlarıyla İki ana kola ayrılmışsınız, Atanız Oğuzlar genişleşerek, büyüyerek, yoğun bir nüfusa sahip olarak, Dokuz Oğuz, Altı Oğuz, Üç Oğuz diye boylara ayrılarak, yirmi dört Boydan meydanda at koşturarak, kılıç oynatarak dünyayı ele geçerek, Uzun yıllar yönetimlerini sürdürerek, Bu boydan on ikisi Bozok, on İkisi Üçok koluna bağlı olarak Bozoklar ise Kayı, Bayat, Alka Evli, Kara Evli, Yazır, Dodurga, Döğer, Yaparlu, Afşar, Begdili, Kızık, Kargın gibi Üçoklar ise Bayındır, Peçenek, Çavuldur, Çepnî, Salur, Eymur, Ala Yundlu, Yüreğir, İğdir, Büğdüz, Yıva, Kınık boylarından Oluşmaktadır.
Bugün Türkiye’de, Irak, İran, Suriye, Colan, Lübnan, Filistin, Cezayir, Mısır ve Türk dünyasında yirmi dört Oğuz boyunun Aşerat, Bölge, yer adları birçok, şehir, köy, ilçelerde bulunmaktadır.
Günümüzde İran, Irak, Suriye ve Türkmenistan, Azerbaycan’ ve birçok Türk topraklarında yaşayan Türk milletinin ataları olan büyük Türkmen aşireti Türk boyu.
Oğuzlar, Türkmenler diye tanınmaktadırlar.
Karakeçili Aşireti Türkiye'nin Eskişehir, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Adapazarı, Gaziantep'te, Şanlıurfa illerinde yoğun olarak tanınmaktadırlar.
Karakeçili Yörükleri her yerde, her Türk topraklarında kalabalık bir Nüfus kapsamaktadır.
Karakeçililer Başkent Ankara'da Karakeçili ilçesi Haymana’da yaşayan Türkmen Karakeçili aşireti olarak Bingöl'ün Simsor köyü Siverek İlçesine bağlı 60-70 kadar Karakeçili köyü bulunmaktadır.
Körkün, Barak ve Hacıbayram köyleri, Suriye'de Raka'ya kadar uzanmakta Olan Siverek Karakeçilileri dört ana kola ayrılarak bir bölümü Araplaşmışlardır Bu Karakeçilerden 1-Şıhan.
Şıhlar, 2.
Ceraban,Cerabîler 3.
Balekân,Balekîler 4.
Aminan, Amirliler.
Irak Tuzhurmatu bölgesinde bulunmaktadır.
Şihan Oymağı 1.
Hacan, 2.
Musikân, Bıçakçılar 3.
Kubatan, Kubatoğulları 4.
Şıhimam, 5.
Kotan, 6.
Davaran, 7.
Şıhkân, 8.
Bin kasım gibi kollara ayrılmaktadırlar.
Ayrıca Karakeçililer Irak’ın güneyinde ve güney doğusunda ve birçok Yerlerde Araplaşan Karakeçililer vardır çoğunluk Musul, Kerbala, Bağdat, Semara, Rumadı, Selahattin gibi şehirlerde İnzi, Anzi, Anazi Diye tanınmaktadır.
Ayrıca Tuzhurmatu Emirli ve Bayat köylerinde birçok Karakeçililer vardır.
Ayrıca birçok Arap devletinde Türkmen aşireti Karakeçililer ayrı Adlarla tanınmaktadır.
Kubatan veya Kubatoğulları diye tanınarak, Uygur Türkleri Oğuz Boyundan bir parça olmasıyla karakeçilidirler.
Karakeçili aşireti uzun yıllardan beri Türkmen kültürüne, Edebiyat, Müzik, halay, halk oyunlarına büyük katkısı olarak büyük çok hizmetler Vermiştir.
Türkmen Karakeçili aşireti Yozgat bölgesinde çoğunluk olarak Boz Ok Boyundandırlar .
Karakeçili Kayı obasından çıkarak 400 çadırlık bir aşiret ile büyük Osmanlı hânedanını, Devletini kurarak kendine dönerek her yerde, her Toprakta Türklüğünü savunmalıdır, atalarının yolundan ayrılanlar bir An önce bu büyük topluluğa gelmelidirler onları karşılamaya kan Damarımız, iç sevgimiz Türkçülük duygumuz artmaktadır.
XV.
yüzyılda Karakeçili Türkmen aşireti büyük bir oymak olarak Şanlıurfa bölgesin dağılmışlardır, yerleşmişlerdir ve XVI.
yüzyıldaki Onlara bağlı olan birçok yerler, topraklar pek çok önemlidir.
Karakeçilerinin bir kolu Ay Doğdu, Gün Doğmuş.
Yaranış, Türemiş, Turak, Sevindik, Güvendik gibi öz Türkçe adlarla tanınmaktadırlar.
Türkmen şehri Kırşehir, Kırıkkale şehirlerinde Karakeçililerin birçok bölümü ilk önce Haymana bölgesine ve Eskişehir, Bilecik, Kütahya bölgelerine göç ederek, bu yörelerde bu Topraklarda yerleşerek, 24 köy kurmuşlardır.
Ve daha sonradan Karakeçili oymağı Balıkesir, Bergama, Bursa Şehirlerinde yerleşmişlerdir.
Ayrıca Türkiye'de Karakeçili adıyla Birçok köyler, ilçeler adlarıyla bulunmaktadır.
Karakeçili oymağından Akkeçili oymağı bir Türkmen oymağı olarak uzun Yıllar Mardin bölgesinde yaşayarak, Akkoyunlulardan Mardin Hükümdarı Cihangir Mirza’ya bağlı olmuşlardır.
Ayrıca Karakeçililer Şanlıurfa'nın kuzeyinde olan Siverek yöresini ve Karşı yöreleri, yerleri kendilerine yurt edinmişlerdir.
Ve Siverek'e bağlı Karakeçi köyü bu gün Karakeçililerinin yerleşim Merkezleri sayılmaktadır.
Malatya şehrinde olan Besni ilçesine bağlı Karakeçi köyü ve bir kaç Köy ayni Türkmen Karakeçilidir.
Şanlıurfa Karakeçicileri Akkeçililer İle Yağmur, Gündoğmuş, Bayram, Güvendik, Sevündük, Budak, Kaya, Sarı, Satılmış e Ankara'nın güneydoğusunda olan Bâlâ ilçesi, Karaoğlan ve Kızılırmak geçmekte olan doğusundaki yörelerde hep Karakeçililer Yaşamaktadırlar.
Karakeçililer aralarında Budak, Gündoğmuş, Tanrı verdi, Yıldırım, Güvendik, Sevündük, Yağmur, Durak, Yaramış, Türemiş, Satılmış, Durmuş, Aydın, Bektaşi, Oğurlu, Bozca, İnal, Karaca, Bayat, Kazlı, Salur, Dede Balı, Arslan, Tuman, Ağca, Menteşe, Turahan, Eymür gibi budun, kollar Bulunmaktadır.
Eskişehir bölgesinde yaşayan Ulu-Yörük ise Türkmen Karakeçililere Bağlı bir koludur.
Ayrıca Karakeçili günümüzde, Eskişehir Seyitgazi İlçelerinde 40 yakın köylerde oturmaktadır.
Çorum şehrinde çok sayıda Karakeçililer ve bir mahalle ile Çorum'a bağlı İskilip ve Sungurlu İlçelerinde çok köyler Karakeçili diye tanınmaktadır.
Çorum şehri genellikle Kırşehir, Kırıkkale gibi birer Türkmen Yoğunlukludur, Ulu-Yörük Karakeçililerin başka bir kolu ise Karakeçili adını taşıyan Manisa'nın iki Salihli ve Gördes ve ilçe, Köylerinde yaşamaktadırlar.
Karakeçilerinin Balekan, Aminan kolların ve Musikan oymağı Suriye Rakka'ya kadar yayılarak bilinmektedir.
Dodan, Dodanlı Aşiret oymağı İse Şanlıurfa Suruç ilçesi ve Rakka, Suriye, Mardin, Diyarbakır şehrine yerleşerek, Karakeçili kollarından Aminan , Aminîler koluna Bağlı olarak Türkmen Dodan oymağıdır.
Günümüzde Karakeçililer Balıkesir şehrinde 60 köy Bursa şehrinde 41 köy Kütahya şehrinde 37 köy Eskişehir şehrinde 35 köy Bergama ilçesinde bağlı 30 köy Bilecik’te 25 köy, Adapazarı Manisa şehrinde 11 köy Afyon şehrinde 11 köy Uşak şehrinde 6 köy Ve Şanlıurfa şehrinde 45 köy bulunmaktadır.
Ayrıca Batı Anadolu’nun birçok şehirlerinde Türkmen aşireti Karakeçili Köyleri yaşayarak köyler kurmuşlardır.
Yiğitlik, kahramanlık ile tanınan Karakeçili aşireti Germiyan, Kalesini ele geçirerek birçok yeni topraklara yerleşmişlerdir.
Karakeçili Aşireti ilk önce Bilecik-Söğüt yöresine gelerek ilk önce sevdikleri kendi yerleri olmuştur.
Türkmen Karakeçili Aşiretinin oymağının Yaşamış oldukları bir bölüm şehir, Köy, ilçe bucak bölgelerden Bursa şehir, köy, ilçe, Yöreler isi 1.
Seferiışıklar Merkez, 2.
Çeki, Orhaneli, 3.
Düvenli, Keles 4.
Kocakovacık, Keles 5.
Küçükkovacık Keles, 6.
Sorgun, Keles, 7.
Belenören, Keles 8.
Yağcılar, Keles 9.
Baraklı, Keles 10.
Akçapınar, Keles, 11.
Durhasan, Büyükorhan 12.
Gölbaşı, Kestel 13.
Dışkaya, Gürsu 14.
Çataltepe, Gürsu 15.
Mirzaoba, Mudanya 16.
Kaymakoba, Mudanya 17.
Hançerli, Mudanya 18.
Muratoba, Gemlik 19.
Yeniköy, Gemlik 20.
Beylik, (Karacabey 21.
Boğazköy, Karacabey 22.
Doğanalan M.
K.
Paşa 23.
Ağaçlı, M.
K.
Paşa 24.
Korubaşı, M.
K.
Paşa 25.
Kocakoru, M.
K.
Paşa 26.
Killik M.
K.
Paşa 27.
Körekem, M.
K.
Paşa 28.
Uğurlupınar, M.
K.
Paşa 29.
Eskikızılelma M.
K.
Paşa 30.
Şehriman M.
K.
Paşa 31.
İncealipınar, M.
K.
Paşa 32.
Karagölet, İnegöl 33.
Akbaşlar, İnegöl 34.
Dömez, İnegöl 35.
Yeniyörük, İnegöl 36.
Hacıhasan, İnegöl 37.
Bayramşah, İnegöl 38.
Sincansarnı,M.
K.
Paşa 39.
Yörükler, İznik 40.
Karacakaya, İnegöl 41.
Tekkederesi, İnegöl Kütahya şehir, köy, ilçe, Yöresi Karakeçili aşireti, oymağı Domaniç’te 1.
Kozluca 2.
Domur 3.
Çarşamba 4.
Çukurca 5.
Fındıcak 6.
Berçin 7.
Tıraz 8.
Erikli Simav’da 9.
Evciler 10.
Eğdemir 11.
Eğirler 12.
Kalkan 13.
Koyunoba 14.
Karapınar 15.
Kayalıdere 16.
Kızılcık 17.
Ortacı 18.
Sarıçam 19.
Sarıkaya 20.
Şenköy 21.
Toklar 22.
Yassıeynehan 23.
Yeniler 24.
Öreyler Tavşanlı’da, 25.
Karakaya 26.
Burhan 27.
Çıkrık 28.
Kozluca 29.
Yaylacık 30.
Çakıllı 31.
Üyücek 32.
İkibaşlı Aslanapa’da, 33.
Saray 34.
Çakmak 35.
Bayramşah Kütahya, Merkezde 36.
Damlalıkar,aağaç 37.
Eğridere Emet’te 38.
İsmailbey Manisa Şehir, köy, ilçe, Yöresi Karakeçili aşireti, oymağı 1.
Çınarlıkuyu, Merkez 2.
Çamköy, Merkez 3.
Çullugörece, Saruhanlı 4.
Hacıisalar, Turgutlu 5.
Şeyhli, Kula 6.
Eminbey, Salihli 7.
Kaplan, Salihli 8.
Ortaköy, Salihli 9.
Mıdıklı, Selendi 10.
Karakeçili, Gördes 11.
Oğulduruk, Gördes Afyon Şehir, köy, ilçe, Yöresi Karakeçili aşireti, oymağı 1.
Basrioğlu 2.
Timurlu 3.
Sazak 4.
Alifakih 5.
Şerifoğlu 6.
Fatmaoğlu 7.
Akdere 8.
Karaağaca 9.
Çamlıkebir 10.
Kuyu 11.
Davırkı 12.
Aşağı Çaybelen Güney Ege’de Şehir, köy, ilçe, Yöresi Karakeçili aşireti, oymağı Yeniçeşme, Beyağaç, Denizli Kayaca, Tavas, Denizli Söğüt, Çavdır, Burdur, Turanlar, Germencik, Aydın Karaağaçlı, Germencik, Aydın Uzunkum, Germencik, Aydın Bilecik Şehir, köy, ilçe, Yöresi Karakeçili aşireti, oymağı 1.
Bahçecik, Merkez 2.
Üzümlü, Gölpazarı 3.
Dereboyu, Söğüt 4.
Küçükelma, Pazaryeri 5.
Yörükelmalı Pazaryeri 6.
Günyurdu,Bakraz, Pazaryeri 7.
Dömez Pazaryeri, 8.
Dombayçayırı, Bozüyük 9.
Aksutekke Bozüyük 10.
Darıdere Söğüt 11.
Yörükyayla, Söğüt 12.
Kapanalan, Söğüt 13.
Çaydere, Söğüt 14.
Gözalan, Söğüt 15.
Yörükçinisi, Söğüt 16.
İnceköy, Söğüt 17.
Elmacık, Söğüt 18.
A.
Armutlu, Söğüt 19.
Y.
Armutlu, Söğüt 20.
Kızılmeşe, 21.
Kızıltepe, 22.
Bayramşah, 23.
Asarcık, İnhisar 24.
Abbaslık, Bilecik Merkez Köyü 25.
Söğüt Merkez Kurucu halkı 26.
Bilecik/Merkez, Kurucu halkı, Ayrıca Bilecik yöresinde Söğüt, Bilecik gibi şehirlerin yerlisi Karakeçili Türkmenlerdir Eskişehir Yöresinde Şehir, köy, ilçe, Yöresi Karakeçili aşireti, oymağı 1.
Kıravdan, 2.
Arıkaya 3.
Yarımca 4.
Bozdağ 5.
Kavacık 6.
Turgutlar 7.
Yusuflar 8.
Akçayır 9.
Mollaoğlu 10.
Yörükkartal 11.
Erenkara 12.
Margı 13.
Karacahisar 14.
Akçakaya 15.
Avlamış 16.
Aşağı Kuzfındık 17.
Yukarı Kuzfındık 18.
Dutluca 19.
Eceköy Seyitgazi İlçesinde 20.
Kuyucak 21.
Ayvacık 22.
Musalar 23.
Karacalar 24.
Üçbaş 25.
Beşsaray 26.
Göknebi 27.
Gemiş 28.
Akin 29.
Göcenoluk 30.
Bahşayiş 31.
Tonra 32.
Erikli 33.
Numanoluk 34.
Taşlık Şanlıurfa Şehir, köy, ilçe, Yöresi Karakeçili aşireti, oymağı 1.
Ağören 2.
Deliktaş 3.
Karayük 4.
Karadibek 5.
Kurtini 6.
Başıbüyük 7.
Göllü 8.
Mezra 9.
Mızar Karakeçi 10.
Karacaviran 11.
Çabakçur 12.
Azimülk 13.
Karafinik 14.
Keş 15.
Beyan 16.
Timeyti 17.
Uzuncuk 13.
Uzunziyaret 14.
Üzümkar 15.
Zilfil 16.
Kıliçek 17.
Kızılali 18.
Taşlı 19.
Beyali 20.
Torunali 21.
Kabik 22.
Bozkuyu 23.
Kabasırt 24.
Kabahaydar 25.
Tanrıverdi 26.
Kapaklı 27.
Kale 28.
Kazani Kazan 29.
Bağbük 30.
Kırbani 31.
Mehmedihan 32.
Şevek 33.
Payamlı 34.
Kantara 35.
Mehmetviran,Mehmetören 36.
Kurbağalı 37.
Sülüklü 38.
Sadıklı 39.
Salur 40.
Çepni 41.
Çandırkeş 42.
Mezincik 43.
Toru 44.
Osmanbey 45.
Saluca Uşak Şehir, köy, ilçe, Yöresi Karakeçili aşireti, oymağı 1-Kötüre 2-Kavacık 3-Düzkışla 4-Sorguncuk Ayrıca Başka şehir, köy, ilçe Yörelerde yaşayan Karakeçili aşireti, oymağı İse 1-Karahisargölcük 2- Nallıhan 3-Ankara 4-Yörükköy 5-Safranbolu 6-Karabük 7-Karapürçek 8-Biga

Sadun KÖPRÜLÜ
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 502 | Добавил: Can-Kurt | Теги: Sadun Köprüli | Рейтинг: 3.8/4
Awtoryň başga makalalary

Taryhy makalalar bölümiň başga makalalary


Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]