TARYHYÑ IÑ MEŞHUR IÇALYLARY

XX asyrda bolup geçen uruşlar, syýasy gapma-garşylyklar we ykdysady krisizler kontrrazwedkanyñ ähmiýetini hasam artdyrdy. XX asyr sözüñ doly manysynda "Jans ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 495 | Добавил: Нawеran | Дата: 17.04.2019 | Teswirler (0)

WELOSIPED BARADA AÝDYLANLAR

Welosiped sporty diñe bir sport ulgamynda bolup geçýän özgerişleri añlatman, eýsem, adamzadyñ parahatçylyk söýüjilik maksatlarynyñ, dostlugyñ we raýdaşlygyñ daba ... Doly oka»

Категория: Sport we turizm | Просмотров: 452 | Добавил: Нawеran | Дата: 17.04.2019 | Teswirler (0)

TOSLAMA

Ýa-da 2012-nji ýylyň 21-nji dekabry güni ýazylan goşgy.

"Boljakmyşyn diýip ahyrzamana,
2012-nji ýylyň aýagna,
Ýok zatlary toslap tapýan bar"- diýi ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 481 | Добавил: Raýdaş | Дата: 17.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Allanazar Rejebow

PAÝTAGT

Başarnyk bizi ýesirleşdirýärmikä? Şeýledir öýdemok, sebäbi başarnyk mynasyplaryñ göreşini çaltlandyrýar.
Aklymyzyñ çäginde ýatdan çykarmazlyk we ýatdan çykartmazlyk üçin nobat ... Doly oka»

Категория: Psihologiýa | Просмотров: 459 | Добавил: Нawеran | Дата: 17.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Bahadyr Ýenişehirliogly

BU GIJE...

Bu gije gussa kän kalby gemirýän,
Tebigat dem alýar agyr hem tukat.
Ýyldyzlar birsyhly süýnýär asmanda,
Şemallar ses edip gidýärler uka.

Köpýyllyk hassa ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 553 | Добавил: Нawеran | Дата: 17.04.2019 | Teswirler (2) | Теги: Sapa Hommadow

KÜMÜŞ DEPE

Kyn günlerde tanalarmyş adamlar, 
Agyr ýagdaý başa düşse her bapdan, 
Durmuş küresinden, oduň içinden, 
Taplanyp çykanlar gaýytmaz her zatdan,&nb ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 424 | Добавил: Нawеran | Дата: 17.04.2019 | Teswirler (1) | Теги: Sobhan Salarinia

ARAMYZDA "ŞANAMANY" OKAN NÄÇE KIŞI BAR?

Ýekeje eseriñ ýa-da ýazyjynyñ bir halkyñ dilini we medeniýetini döredip bilýändigi hakynda gabardylanragam bolsa aýdylan sözler bar. Mesele ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 434 | Добавил: Нawеran | Дата: 17.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ibrahim Altaý

PEÝDALY KOMPÝUTER PROGRAMMALARYNY ÖWRENELIÑ

Internetde birigen wagtymyz windowsyň w ... Doly oka»
Категория: Tehnologiýa | Просмотров: 561 | Добавил: Yusup | Дата: 17.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Wepa Nurlyýew