TÜRKI HALKLARYÑ GARŞYSYNA DÖREDILEN AÝTGYLAR

Dünýäniñ çar künjünde ýaşaýan halklar türki halklar bilen baglanyşykly birnäçe atalar sözüni we aýtgylary döredipdir. Gynansak-da, bir ... Doly oka»

Категория: Sözler | Просмотров: 509 | Добавил: Нawеran | Дата: 18.04.2019 | Teswirler (0)

TERRAKOTA GOŞUNY WE TERRAKOTA URŞUJYLARYNYÑ TÄSIN SYRY

Arañyzda dünýä belli aktýorlar Brendan Freýzeriñ we Jet Liniñ oýnaýan "Mumyýa-3: Aždarha hökümdarynyñ gubury" ("Мумия ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 524 | Добавил: Нawеran | Дата: 18.04.2019 | Teswirler (3)

ŞUGÜNKI IŞIÑI ERTÄ GOÝMA!

Taryhyñ iñ gadymy eýýamlaryndan bäri hiç kimiñ eýermän gelen ýörelgesi bar: Şugünki işiñi ertä goýma!
Iş ertä goýlup başlansa, diñe özüñe däl, başgalara-da a ... Doly oka»

Категория: Psihologiýa | Просмотров: 520 | Добавил: Нawеran | Дата: 18.04.2019 | Teswirler (1) | Теги: Fillis Korkki

DUÝDURYŞ

Ederin bilmese her kim,
Başar ýeňse gaşamagy.
Topragym öwretdiň maňa,
Pikirlenip ýaşamagy.

Hiç ýadymdan çykmaz şol gün,
Beýle pursat undul ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 429 | Добавил: Azady | Дата: 18.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Azymberdi Kakaýew