TÜRKI TEBIPNAMALARDAN MELHEMLER

 1.     Eger kimsäniñ damagy boglup, sesi tutulsa, turp tohumyny gaýnadyp bogazyny çaýkasa açylar. 

 2.   &nb ... Doly oka»

Категория: Medisina | Просмотров: 556 | Добавил: Нawеran | Дата: 11.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Türki tebipnamalardan melhemler

AMITABH BAÇÇAN

Meşhur hindi kino aktýory Amitabh Baççan 1942-nji ýylyň 11-nji oktýabrynda Hindistanyň Allahabat şäherinde eneden dogulýar. Ol Hindistanyň iň ýokary gatlaklaryndan bolan ma ... Doly oka»
Категория: Teatr we kino sungaty | Просмотров: 526 | Добавил: Medinilla | Дата: 10.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Baýramgeldi Çaryýew

TAURLAR

Strategik taýdan möhüm ýerleriñ biri hasaplanýan Krym ýarymadasynyñ ilkinji ýaşaýjylary hasap edilen taurlar Krymyñ Kerç diýen ýerinden başlap tä Rumyniýanyñ Danube sebitlerine çenl ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 473 | Добавил: Нawеran | Дата: 10.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Halit Ýaşarkurt

MAGTYMGULYNYÑ ŞYGRYÝETINIÑ TAGAMY

Türkmen halkynyň buýsanarlyk taryhy bar. Şonuň bilen birlikde şeýle şan-şöhratly taryhyň döremegine sebäp bolan beýik şahsyýetleri-de az däl. Harby-syýasy, ... Doly oka»

Категория: Magtymgulyny öwreniş | Просмотров: 687 | Добавил: Нawеran | Дата: 10.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ahmet Mämmedow

ADATDAN DAŞARY HADYSA: 5.500 METR BELENTLIKDEN BÖKSE-DE, ÖLMÄN GALAN SERŽANT!

Ikinji jahan urşunyñ ot alyp tutaşan ýyllarynda bombalaýjy uçarda gulluk eden seržant barýan uçarynyñ tehniki n ... Doly oka»

Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 521 | Добавил: Нawеran | Дата: 10.04.2019 | Teswirler (3)

GOÇLARYÑ URŞY

Iki goçy çykardylar meýdana,
Olaryň güýçlerin synamak üçin.
Şonda başyn ýaýkap diýdi bir dana:
“Üýşdüňiz goçlary gynamak üçin!

Sebäp ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 394 | Добавил: Azady | Дата: 10.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Azymberdi Kakaýew

***

Giderin-de ýöne bir gün dolanyp,
Gaýdyp gelerin-de ýagty jahana,
Ilkinji ömrümiň manysyn bilip,
Ikinjimde goýmaryn men bahana.

Ikinji-de ýalňyşmaryn hiç-h ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 436 | Добавил: Raýdaş | Дата: 10.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Allanazar Rejebow