KERIMI ÝATLAP

Gökdepe galasy. Geçsem sagyndan,
Ýollar-da Kerimi menden sorady.
Göýä kanal daşyp hana-çäginden,
Siller-de Kerimi menden sorady.

Göbek gany ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 447 | Добавил: Gurban | Дата: 11.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ilmyrat Pudakow

TÜRKMENELI'NDE GAZETECILIK TARIHI (1911-1960)

Bir şehrin kimliği, o şehrin kültür yapısına katkıda bulunan toplumlarla belirlenir ancak.
Gazetecelik bu kimlik yapısını oluşturan ön ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 436 | Добавил: Can-Kurt | Дата: 11.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Aly Koçak

GIJÄÑ IÇI OMAR NÄMIŞLESIN...

Hezreti Omar (r.a) halyflyk eden döwründe Medine köçelerinde gije halkyñ hal-ýagdaýyny bilmek üçin aýlanar eken. Ol bir öýüñ deñesinden geçip barýarka, bir aýal ... Doly oka»

Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 464 | Добавил: Нawеran | Дата: 11.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Seýit Eýýup ibn Syddyk

***
Suratkeş bolan bolsadym,
Şeýle bir surat çekerdim,
Dünýäniň bar ýagşylygny,
Şol suratda görkezerdim.

Çekerdim kän ynsan keşbin,
Mähirden goly gözler ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 449 | Добавил: Raýdaş | Дата: 11.04.2019 | Teswirler (1) | Теги: Allanazar Rejebow

ÇAGYNDA

Eý, göwnüm, indi bir akyl satmaly!
Akylyň bahasy ownan çagynda.
Gerçek-gerçek pederleri ýatlaly,
Erkekleň orramsy, oýnam çagynda.

Kim aklyn ýitir ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 458 | Добавил: Azady | Дата: 11.04.2019 | Teswirler (2) | Теги: Azymberdi Kakaýew

ÄRTOGRULYÑ RUHY BILEN RUHLANYÑ!

Ärtogrul Gazy Türkmen! 
Taryhyñ şanly sahypalarynyñ bezegi bolan türkmen halkynyñ bir şahasyna adyny beren Osman Gazynyñ pederi.
Bugün türkl ... Doly oka»

Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 471 | Добавил: Нawеran | Дата: 11.04.2019 | Teswirler (0)

JENNETE BERLEN KEPILLIK

Hezreti Osman (r.a) baý musulmanlaryñ hataryndan eken. Hatda Onuñ diñe öýünde 300 sany hyzmatkär gyrnak bolupdyr. Günlerde bir gün Hezreti Osman gyrnaklaryñ birine ( ... Doly oka»

Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 444 | Добавил: Нawеran | Дата: 11.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Seýit Eýýup ibn Syddyk

ZYÝADA DÜNÝÄLI SURATKEŞ

Ata-babalarymyz sungata keramatly zat hökmünde garapdyrlar. Aýdaly, halyçylyk, zergärçilik ýa-da bolmasa, neçjarçylyk... Asyrlardan-asyrlara aşyp, biziñ günlerimiz ... Doly oka»
Категория: Şekillendiriş we heýkeltaraşlyk sungaty | Просмотров: 441 | Добавил: Nurdan | Дата: 11.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Güljahan Goçumowa

UMYT HASYL BOLANDA
    
Bu günem hemişekilerim ýaly işden çykyp, öýe tarap pyýadalap ugradym. Nobatçy bolamsoň, işden biraz gijräk çykmaly boldum. Öýümizem iş ýerimden ga ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 485 | Добавил: Нawеran | Дата: 11.04.2019 | Teswirler (2) | Теги: Bägül Kakalyýewa

GADYMY SENET — MÜDIMI SENET
    
Ata-babalarymyzyň asyrlaryň dowamynda kemala getirip, taraşlap, kämilleşdirip gelen medeni mirasyny aýawly saklamak, ony geljekki n ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 419 | Добавил: Нawеran | Дата: 11.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Merjen Amanberdiýewa