TÜRK KINO SUNGATYNYÑ MEŞHUR "JELEPLERI"

■ "Ýiten gyzlar" kinofilminde Ahu Tugba

"Ýiten gyzlar" (Kayıp Kızlar) kinofilminde Läle atly gyz (rolda ... Doly oka»
Категория: Teatr we kino sungaty | Просмотров: 723 | Добавил: Нawеran | Дата: 20.04.2019 | Teswirler (0)

TARYHYÑ IÑ MEŞHUR OÝNAŞY: MADAM POMPADUR

"Sen özüñi aýa jelep gyzlardan,
Aýal bolup hezil bermez äre kän".
Çary Ýegenmyradow.


Aýgyr ýa-da passiw, akylly ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 672 | Добавил: Нawеran | Дата: 20.04.2019 | Teswirler (0)

ÜÝTGEWSIZ ADALAT

Adamy adam edýan zat, onuñ akyl-paýhasy we wyždanydyr. Maglumaty ulanma ukybyna eýe bolan akylyñ ahlak kadalaryna uýmakda täsirli güýji bar.  Şu ýerde bir sorag ýüze ç ... Doly oka»

Категория: Psihologiýa | Просмотров: 454 | Добавил: Нawеran | Дата: 19.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Bahadyr Ýenişehirliogly

NUH PYGAMBERIÑ GUBURY NIREDE?

"Hezreti Nuh erdi tupan şaýady..."
Andalybyñ "Oguznama" poemasyndan.


Azerbaýjandaky zyýaratgäh

Nahçewan awto ... Doly oka»
Категория: Taryhy ýerler | Просмотров: 559 | Добавил: Нawеran | Дата: 19.04.2019 | Teswirler (1)

KITAP DÖWRÜNIÑ MÖWRITI GEÇDI!

Elektron kitaplaryñ köpelmegi adamlaryñ kitap okama pişesini düýpgöter özgerdip taşlady. Neşir işini özgerden "Kindle" we "Nook" ýaly abzal ... Doly oka»

Категория: Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 392 | Добавил: Нawеran | Дата: 19.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Nýu-Ýork Taýms

ÝOGALARYÑ MASGARAÇYLYKLY EROTIKI TOMAŞALARY SOÑ DÖRÄN ZAT DÄL

Häzirki döwrüñ gurulary ýoga taryhynyñ ilkibaşda erotiki tarykat hökmünde dörändigini bukýarlar.
Ýakyn ýyllarda ýogalaryñ ... Doly oka»

Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 542 | Добавил: Нawеran | Дата: 19.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: William Brod

DÜNÝÄNIÑ TÄSIN SUW ÇÜWDÜRIMLERI

■ Suw çüwdüriminiñ taryhy

Häzirki zaman binagärlik bezegi bolan suw çüwdürimlerini görmeýän we bilmeýän, meger ýok bolsa gerek. Eýsem, ol haçan we nä ... Doly oka»

Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 499 | Добавил: Нawеran | Дата: 19.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şamyrat Muhammetgurbanow

YGRAR AGAJY HAKYNDA ROWAÝAT

- Ir döwürde, türkmeniñ il-ulusy - urug, tire, taýpa - her haýsy misli aýrybaşga halk ýaly, biri-birinden ýadyrgap, üzñe ýaşar ekeni. Olar bir agza garamany, bir ... Doly oka»

Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 489 | Добавил: Нawеran | Дата: 19.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sapargeldi Annasähet Iner ogly