■ Омонгўзал Шоқулиева (1940)

Омонгўзал Шоқулиева (Amangözel Şagulyýewa) — Туркманистон қаҳрамони, Махтумқули номли халқаро мукофот соҳиби, Туркманистон халқ ёзувчиси. У 1940 йилнинг 1 ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 415 | Добавил: Нawеran | Дата: 13.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gözel Şagulyýewa

GADYMY NUSAÝYÑ MEŞHUR ALYMLARY
    
Taryhy döredýän halkdyr. Her bir halkyň dünýä medeniýetine goşýan asylly goşandy bolýar. Gadymy halklaryň biri bolan türkmenleriň düný ... Doly oka»

Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 539 | Добавил: Нawеran | Дата: 13.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Nurgeldi Tuwakow

ÖZ YKBALYÑ ÖZ ELIÑDE / Pikir ýöretme
    
Köplenç biz: «Sen ulalaňda kim bolmagy arzuw edýärsiň?» diýip, ösüp gelýän ýaş nesle sorag berýäris. Kim lukman, kim ... Doly oka»

Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 470 | Добавил: Нawеran | Дата: 13.04.2019 | Teswirler (2) | Теги: Akmyrat Amangeldiýew

GAÝNARBABA — TÜRKMEN TOPRAGYNYÑ TENEKAR GÖZELLIGI WE JOMARTLYGY
    
Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow 12-nji aprelde geçirilen giňişleýin hökümet mejli ... Doly oka»

Категория: Taryhy ýerler | Просмотров: 434 | Добавил: Нawеran | Дата: 13.04.2019 | Teswirler (0)

TARYHYÑ AKYMYNY ÜÝTGEDEN URUŞLAR

Her uruşyñ özüçe bir tutarygy bar we şol uruşlaram belli-başly netijeleri döredipdir. Ýöne käbir uruşlar bar welin, eger şol uruşlar başgaça gutaran bo ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 711 | Добавил: Medinilla | Дата: 13.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Suraý Ataýewa

ATLANTIK we ÝUWAŞ UMMANYNY ÝÜZÜP GEÇEN ILKINJI ADAM

● Fransiýaly Benoit Lekomte Ýuwaş okeany ýüzüp geçmegi niýetine düwdi.

1998-nji ýylda ýetmiş üç günläp dowam eden ýüzüşiñ ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 491 | Добавил: Medinilla | Дата: 13.04.2019 | Teswirler (1) | Теги: Suraý Ataýewa

"11-NJI SENTÝABR" TERAKTY BOÝUNÇA ŞÜBHE OÝARYJY ALTY TEORIÝA

Ýakyn taryhymyzda, ýagny 2001-nji ýylyñ 11-nji sentýabrynda bolup geçen terrorçylykly hadysa dünýä taryhyna ýañ saldy. Hadysan ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 620 | Добавил: Medinilla | Дата: 13.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Suraý Ataýewa

TARYHYÑ IÑ GORKUNÇ WAKALARY

Dünýä jemgyýetçiliginde häli-şindi ýüze çykyp durýan ýaramaz wakalar häzirki wagta mahsus zatlar däl. Ýaramazlyklar dünýä döräli bäri hemişe bolup geldi we ... Doly oka»

Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 832 | Добавил: Medinilla | Дата: 13.04.2019 | Teswirler (1) | Теги: Suraý Ataýewa