BOGDONYÑ ÖLÜMI

Şu günki okaýan Ulan-Batoryñ haýsam bolsa bir mekdebinde okaýan çagalaryñ sanyny, halk häkimiýetiniñ ilkinji ýyllarynda bütin Mongoliýa boýunça okaýan çagalaryñ sany bilen bi ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 412 | Добавил: Нawеran | Дата: 24.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Býambin Rinçen

AHYRZAMAN

Niçe iş eý, gapyl-a, geldi kyýamatdan nyşan,
Ruzu-şep zalymaryñdyr içgeni göýä ki gan,
Hiç pukara halyny sormaz adalat birle han,
Harsydünýäge uýup, ýagşyla ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 504 | Добавил: Нawеran | Дата: 24.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şeýdaýy

USSAT TERJIMEÇILER

Dürli milletlerden, dürli halkyýetden bolan adamlaryň biri-biri bilen düşünişmek meselesi ähli döwürlerde-de adamzat gatnaşyklarynyň esasy meseleleriniň biri bolupdyr. Şo ... Doly oka»

Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 552 | Добавил: Gurban | Дата: 24.04.2019 | Teswirler (2) | Теги: Hemra ŞIR

TÄŞLI GURBANOW

Täşli Gurbanow 1934-nji ýylda Aşgabat şäherinde eneden dogulýar. Türkmen döwlet uniwersitetini, Sowet Soýuzynyň Kommunistik partiýasynyň Merkezi Komitetiniň ýanyndaky Jemgyýe ... Doly oka»

Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 491 | Добавил: Нawеran | Дата: 24.04.2019 | Teswirler (1) | Теги: Täşli Gurbanow

INTERNETE HÖWRÜGIP ÝAŞAMAK - ÝEKE ÝAŞAMAGY AÑLATMAÝAR

Ýeke özüñ ýaşamak diýen düşünje öñler gaýgy-ünjini, ýalñyzlygy we belli bir derejede joşgunly durmuşdan çetleşmegi añladýardy. 
... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 423 | Добавил: Нawеran | Дата: 24.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Nýu-Ýork Taýms

ALLABERDI HAÝYDOW

Türkmen edebiýatynyň taryhyna ӧzüniň şirin hem labyzly şygyrlary hem-de kämil kyssa eserleri bilen giren dӧredijilik işgärleri barmak büküp sanardan kän. Bu günki günde &n ... Doly oka»

Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 588 | Добавил: Нawеran | Дата: 24.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şöhrat Öwezow