13:17

Möjekleriñ geñ-tañsy aýratynlyklary

Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 749 | Добавил: Gökböri | Теги: Geñ-tañsy jandarlar | Рейтинг: 4.4/5
Awtoryň başga makalalary

Geň-taňsy wakalar bölümiň başga makalalary


Teswirleriň ählisi: 3
0
1 Мylayym  
83
Bilemokdym, möjekleriň dogrudanam, geň galmaly durmuşy ýaşaýyşlary bar eken.

0
2 jumagylyjovao  
88
Gowy ýazylypdyr. Möjegiň gahary güýçli,söýgüsi deňi-taýsyz,wepasy tükeniksiz.
Gökböri,adyňa eýe bol.

Aç şagallaryň arasynda gotur geçi bolup galmajak bolsaň,möjek bol.(Ýaşlaryň arasyndaky ýörgünli sözlerden)

0
3 San  
+++

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]