HEZRETI PYGAMBER DÖWRÜNDE GÖKTÜRKLER WE TÜRKMEN MEDENIÝETI

"Hezreti Pygamberimiziñ (s.a.w) döwründe göktürk(men)ler we türk(men) medeniýeti" atly nutuk bilen çykyş etmäge meni iteren sebä ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 411 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 15.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Kemal Göde

HEZRETI ZÜLKARNEÝIN TÜRKMENLERE IBERILEN PYGAMBERMI?

Söýgüli Pygamberimiz Hezreti Muhammet (s.a.w) "Iñ soñky pygamber" bolup, ol bütin älem-jahana rahmet üçin iberildi. Älem-jahan Onuñ ho ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 452 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 15.08.2019 | Teswirler (0)

EDARADAN REPORTAŽ

- Näme diýp edara işlemeýämiş!?
Kim goýberýär "myş-myş"!
Görüñ ahyr, telefonam işläp dur,
Holodilnik, radio, sagadam,
Kondisioner sergin howa ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 394 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 15.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Nobatguly Rejebow

TÜRKMEN PYGAMBERLERI

"Türkmenler gylyjyñ zoruna musulman boldular" diýen pikiri orta atanlaryñ hakyky niýetini añşyrmak kyn däl. Bu hapa we bölüp-parçalaýjy pikir taryhyñ ähli döwürlerind ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 596 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 15.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Tarkan Suçykar

OÝNAŞ BILEN GEZIP ADY ÇYKAN MEŞHURLAR

Dünýäde birentek sungat işgärleriniñ şahsy ... Doly oka»
Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 843 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 15.08.2019 | Teswirler (1)

MAHY ÇIÇEK BEGIM

• ýa-da Baýram han Türkmeniň aýal doganlary barada söhbet ... Doly oka»
Категория: Zenan şahsyýetler | Просмотров: 367 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 15.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Baýramgeldi Çaryýew

HAÝDARABATDAN AŞGABADA SALAM

• ýa-da diňe Kawkazda däl-de, Hindistanda döwlet döreden Garagoýunly türkmenler – Kutub şalary barada söhbet

Professor Ýegen Atagarryýewi ... Doly oka»
Категория: Ýol ýazgylary | Просмотров: 454 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 15.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Baýramgeldi Çaryýew