PYGAMBERIMIZIÑ KEŞBI, AHLAGY WE EDEBI

▶ HALK BILEN GATNAŞYGY

Pygamberimiz ýedi ýaşdan ýetmiş ýaşa çenli dürli hünärli adamlar bilen gatnaşyk açyp, ynsanlar arasynda tapawut g ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 461 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 28.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Hüseýin Algül

WATANYM

Türkmen ilim, gül Watanym,
Mertebäň pesde bolmasyn!
Seni söýmedikler goý ölsün,
Seni söýmedik ölmesin.

Jaň Watanym janym-tenim.
Gül balala ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 403 | Добавил: Garadag | Дата: 27.08.2019 | Teswirler (1) | Теги: Sylapberdi Muhamow

KALBYMDA GALAN ÝATLAMA

Kakam janyň bar arzuwy üç perzendinden birini serhetçi etmekdi. Çagakak kakam otursa-tursa: «Öz Watanyňy, ene topragyň her gysym gumuny gözüň göreji deý gorap sakl ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 403 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 27.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Selbi Aşyrowa

ŞÖHRATLY TARYHYMYZYÑ GYMMATY

Bu goja zeminde ýaşaýan gadymy halklaryň biri bolan türkmen halkynyň taryhynda öçmejek yz galdyran beýik-beýik şahsyýetler juda köp bolupdyr. Türkmen halkyny ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 376 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 27.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ogulbaýram Meläýewa

DÜNÝÄÑ ÇAR KÜNJÜNE ÝAÝRAN TÜRKMENIM

Orta asyrlarda Kiçi Aziýanyñ jemgyýetçilik-syýasy we edebi durmuşyna türkmenleriñ täsiri

Taryhy maglumatlara nazar aýlanymyzda, t ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 347 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 27.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Akmaral Weliýewa

YLYM ÄLEMINIÑ ŞÖHLEZAR ÝYLDYZY

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň: «Türk­men hal­ky­nyň ençe­me alym­la­ry, şa­hyr­la­ry uzak asyr­la­ryň do­wa­mynda öz köptaraply yl­my we aja­ýyp çe­per e ... Doly oka»
Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 884 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 27.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Azat Gylyjow

LILIT ROWAÝATY. AÝAL ŞEÝTANMY ÝA-DA FEMINISTKA?

Dünýä taryhynda ilkinji şeýtanpisin ... Doly oka»
Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 466 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 28.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Merwe Aýanogly

DOWZAHA GIRMELI ALTY AÝAL WE OLARYÑ GÜNÄSI

Magraç gijesi Muhammet pygambere (s.a ... Doly oka»
Просмотров: 480 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 27.08.2019 | Teswirler (5)

BAGYŞLA ZEMIN

Bedenimi palçyk bilen almaşdym,
Almaşdym dünýämi ýyldyzlar bilen.
Dogry, ýaşamadym asyl ýalňyşsyz,
Çalyşyp gijämi gündizler bilen.

Çalyşdym ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 455 | Добавил: Edebiýatşynas | Дата: 27.08.2019 | Teswirler (1) | Теги: Eziz Amannazarоw