19:37

Tüweleý / hekaýa

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 382 | Добавил: Haweran | Теги: Sylapberdi Muhamow | Рейтинг: 3.0/1
Awtoryň başga makalalary

Hekaýalar bölümiň başga makalalary

Шер аминь / рассказ - 20.01.2024
Möjekler / hekaýa - 26.04.2024
Gijeki gapydanyň ýazgylary / hekaýa - 25.01.2024
Toý sowgady / hekaýa - 12.01.2024
Haýsy gowy? / Gündogar hekaýaty - 05.03.2024
Kitap / nowella - 16.03.2024
Köprüler / hekaýa - 15.01.2024
Jan / hekaýa - 08.03.2024
Ýat şäherdäki üç myhman / hekaýa - 13.01.2024
Kaşgarly sözlügi ýa-da iki sürtük / nowella (18+) - 12.02.2024

Teswirleriň ählisi: 1
0
1 mango  
651
1) Öwez ýetim şifer böleklerinden çaklaňja edip hajathana gurupdyr.
2) Öwez ýetim şifer böleklerinden çaklaňja edip guran hajathanasyna gapdaldan seredip durşuna…

Näme üçin?

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]