00:01

Ýürek eserini ýazan syýany...

ÝÜREK ESERINI ÝAZAN SYÝANY...

Her gelen hasrata asla dözmedim
Ýöne, neçün has daşlaşdy aralyk?!
Kalba hemdem hatlaryňy gözledim
Ýatyr olar ýapraklar deý saralyp.

Wagt günlere hökümini ýöredip,
Kagyzyna ýetirse-de zyýany,
Başarmandyr teýkaryndan mizedip
Ýürek eserini ýazan syýany.

Ýene-de ýalňyzlyk, öňküler deýin,
Bilmeýän bu täleýime höwrügip.
Nirede sen, haýsy takdyra boýun
Ykbalymy sensiz dünýä öwürip.

Gurbanjemal ANNAKOWA.
Категория: Goşgular | Просмотров: 414 | Добавил: Мylayym | Теги: Gurbanjemal Annakоwa | Рейтинг: 4.3/3
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Beýle ýagdaý bolmawersin her kimde... / Goşgular - 13.01.2023
Голод / Goşgular - 14.01.2023
На смерть Якубовича / Goşgular - 25.01.2023
Как должна рекомендоваться Марина / Goşgular - 19.01.2023
Musa Jelile / Goşgular - 15.02.2023
Ot bilen oýun / Goşgular - 16.01.2023
Февраль / Goşgular - 31.01.2023
Söýginiň güýji / Goşgular - 07.01.2023
Men dünýäň aşygy / Goşgular - 08.01.2023
Астроном и агроном, в гастрономе «Метроном» / Goşgular - 06.02.2023

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]