6.

– Waý, waý-eý, halys öldüm-eý – diýip, Keýik elindäki agyr torbasyny zordan göterip içeri girip, gyzjagazyny goltuguna gysyp, bir burçda duran Şeribe garap,  halymsyran ... Doly oka»

Категория: Powestler | Просмотров: 676 | Добавил: Нawеran | Дата: 12.02.2019 | Teswirler (2) | Теги: Öwezdurdy Nepesow

* * *

Täzeje gara «Mersedes» hälki iki gat jaýyň öňüne gelip saklandy. 
– Tanarmyka? – diýip, Bekki mugallym maşyna garap ýylgyrdy. Maşynyň  öň oturg ... Doly oka»

Категория: Powestler | Просмотров: 690 | Добавил: Нawеran | Дата: 12.02.2019 | Teswirler (4) | Теги: Öwezdurdy Nepesow

5.

Gazançsyzlyk, işsizlik Şeribiň tutuş dünýäsine dert bolup, gaplap aldy. Ol ilki-ilkiler: «Aý, işdir-dä, nirä baranyňda güzeran dolarlyk iş tapylmajak» diýip oýlanypdy. Emma g ... Doly oka»

Категория: Powestler | Просмотров: 643 | Добавил: Нawеran | Дата: 12.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Öwezdurdy Nepesow