EDEP BAŞA TÄÇ BERER

Ir zaman bir patyşa bolupdyr. Ol iki oglunyň hersini bir adama terbiýelemäge berýär. Özi garrany üçin ogullaryny mynasybyny tagta geçirmäge saýlamak üçin ogullaryny syna ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 836 | Добавил: Мylayym | Дата: 16.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Oguljemal Çaryýewa

ÝALÑYZ DURNA

Näme boldy, otyrsyň sen - uçaňok,
Gursagyňda peýkamy bar pelegiň,
Ganatlarňy, ganatlarňy açaňok.
Elwan gana bulanypdyr ýelegiň,
Bu ne ykbal eleginde ele ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 577 | Добавил: Мylayym | Дата: 15.02.2019 | Teswirler (3) | Теги: Oguljemal Çaryýewa

BAGYŞLA MENI!

Sen meni bagyşla, ýokdur ygtybar,
Bu uzyn ýoluňy kesmänim bolsun!
Mertebe köşgünde orun tagty bar,
Şekerlerim seňki - pespälim bolsun!

Ähli zatl ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 578 | Добавил: Мylayym | Дата: 15.02.2019 | Teswirler (1) | Теги: Oguljemal Çaryýewa

Pälim pes bolsa-da, göwnüm gitmesin,
Adampisint şeýtanlaryñ alyna.
Ynsanlyk perdesi syrylyp ýüzden,
Bu şeýtanlar has köpelen ýaly-la.

Altyn balyk awlan balykçy deýin, ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 575 | Добавил: Gumlygelin | Дата: 15.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gyzylgül Annagylyjowa

DÖWLET WE DÖWLET TERBIÝESI

Soñky wagtlar döwlet işgäri bilen syýasatçy adalgalaryna beren kesgitlemelerimizde, syýasatçy sözüne biraz ýalñyş düşündiriş bermekde bizi tankyt edenleriñ bolş ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 585 | Добавил: Gökböri | Дата: 15.02.2019 | Teswirler (1) | Теги: Ahmet Sewgi

DAÝAHATYN KERWENSARAÝY

Garaşsyz, Baky Bitarap Türkmenistan döwletimiz özüniñ özbaşdaklyga eýe bolmagy bilen türkmen milletiniñ gadymy halkdygyny, taryhy kökleriniñ Oguz han atamyzdan gaýdýa ... Doly oka»

Категория: Taryhy ýerler | Просмотров: 581 | Добавил: Нawеran | Дата: 15.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Taryhy binalar