23:06

Gözellik

Категория: Goşgular | Просмотров: 410 | Добавил: Allanazаr | Теги: Allanazar Rejebow | Рейтинг: 4.0/2
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Güljahana iberilmedik goşgy / Goşgular - 06.07.2024
Nokat / Goşgular - 28.01.2024
Pyragyň kyssasyn söýdüm / Goşgular - 24.06.2024
Sendedir sende / Goşgular - 17.07.2024
Ganyp dolup / Goşgular - 29.05.2024
Pöwrizä / Goşgular - 27.05.2024
Düýşgowuran / Goşgular - 08.04.2024
Gije hem gündiz / Goşgular - 07.02.2024
Gitseň / Goşgular - 25.06.2024
Agyrrak goşgy / Goşgular - 23.07.2024

Teswirleriň ählisi: 2
0
1 Мylayym  
83
Ata-ene üçin agtyk derdine derman bolarly-da. Ejem ýaraman ýatyrka, ýanyna agtyjagy gelse, syrkawlygyny bada unudýa. Dogrudanam, ýaňy aýak bitenje çaga, "öz dilinde" bir zatlar jibirdäberse, iň gyzyklyja ýeri eken, şol döwürdäki möwsüm. )

0
2 Garaýolly  
27
Agtyk. Munuñ ozi biliñden onen perzendiñdenem zyyat bolyan eken. Shahyr muny juda sada gornushde beyan edyar. Shonuñ yaly-da ol bar mahrini saldamly sargytlar bn agtygy yñ gulagyna, dogrusy kalbyna guyyar.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]