08:01

Bahar gelipdir

BAHAR GELIPDIR

Ýazyň serpaýyny atyp egnine, 
Bu tebigat ýaşyl donun geýipdir. 
Müň dürli öwüşgin çaýyp Zemine, 
Bu gün gül Diýara bahar gelipdir.

Çar ýanda açylyp owadan güller, 
Baglarda saýraýar şeýda bilbiller, 
Owazyňy diňläp bagtyýar iller, 
Bu gün gül Diýara bahar gelipdir.

Sährada ýaňlanýar tüýdügiň sesi, 
Gök öwüsýär daglaň belendi-pesi, 
Bark urýar al-elwan gülleriň ysy, 
Bu gün gül Diýara bahar gelipdir.

Ýaz güllerniň läle reýhan çemeni, 
Gazanlarda gaýnar datly semeni, 
Bezäp ýaýlalary goýman kemini, 
Bu gün gül Diýara bahar gelipdir.

Zemin içre ýazylyp dur, ýaýnap dur, 
Dagy-düzi gül pürçüge büräpdir, 
Gök asmany älemgoşar bezäp dur, 
Bu gün gül Diýara bahar gelipdir.

Ýurdumda ýaňlanýar bagtyň mukamy, 
Ajaýyp Zamanaň ýaz deý ýakymy,
Türkmenistan — rowaçlygyň Watany, 
Işi rowaç ýurda bahar gelipdir.

Şemşat ATAÝEWA, 
Wekilbazar etraby.

Категория: Goşgular | Просмотров: 368 | Добавил: Нawеran | Теги: Şemşat Ataýewa | Рейтинг: 4.5/2
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Durmuşy deňeşdirme / Goşgular - 08.01.2023
«Мой путь страстями затемнён…» / Goşgular - 11.02.2023
Слово / Goşgular - 07.01.2023
"Gökdepe mukamy" / goşgular toplumy / Goşgular - 12.01.2023
«В исканьи истины и бога…» / Goşgular - 14.01.2023
Бальмонт / Goşgular - 15.02.2023
Они моих страданий не поймут / Goşgular - 15.01.2023
Ф.Е.Коршу / Goşgular - 11.01.2023
«Я был у ней; она сказала…» / Goşgular - 07.01.2023
«Плещут в море волны…» / Goşgular - 22.01.2023

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]