18:02

Действуй

Категория: Goşgular | Просмотров: 459 | Добавил: jumagylyjovao | Теги: Pawel Wolýa | Рейтинг: 4.7/3
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Sowuk söz / Goşgular - 31.01.2024
Was-wasylara... / Goşgular - 23.01.2024
Ynanarmykan? / Goşgular - 30.01.2024
Garaş maňa / Goşgular - 17.02.2024
Ömrümiñ manysy bolmaly zenan / Goşgular - 05.02.2024
Käbir aýallara melek diýýäñiz / Goşgular - 04.02.2024
At galar / Goşgular - 11.02.2024
Suwdan ot çykaran goşgy / Goşgular - 31.01.2024
Ýolbars we Möjek / basnýa / Goşgular - 05.01.2024
«Превратила всё в шутку сначала…» / Goşgular - 29.02.2024

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]