GARAŞSYZ TÜRKMENISTAN WE AK IŞAN

Beýik akyldarlar ölmeýärler. Olar öz halkyna, hak ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 664 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Nargylyç Hojageldiýew

GALSYN

Ömri ölçemesin geçýän wagtlar,
Oñ ölçegi edýän işiñde galsyn.
Gerek paýyñ aljak bolgul bagtdan,
Oñ şuglasy akyl-huşuñda galsyn.

Ynsan erkin bolsun ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 359 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 28.06.2019 | Teswirler (1) | Теги: Näzik Annatyýewa

HALYMGA

Giň göwrämi gam basypdyr özünden,
Baş hem gelse, ýyglap geçer halymga;
Bagyr ýaşyn köňül döker gözünden,
Gaş hem gelse, ýyglap geçer halymga.

Gar ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 456 | Добавил: Nurdan | Дата: 27.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Magtymguly Pyragу

SERPAÝ

Söýüň meni — ýürek söýgi küýseýär,
Şeýle bir küýseýär — ýok çaky-çeni.
Ýekeje adama ýeterlik söýgi
Bilen bir pursatlyk söýüň siz meni.

Maňa kän za ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 442 | Добавил: Nurdan | Дата: 27.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurbannazar EZIZOW

ALYP-SATARLAR

Bazar ykdysadyýeti hemmelere öz täsirini ýetirdi. Bir gün menem niredesiñ daýhan bazary diýip, köneje "Moskwiçime" atlandym. Täze ýetişdiren bagymyñ almasyndanam bir haltany ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 450 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 27.06.2019 | Teswirler (2) | Теги: Ödegeldi Kulyýew

ÝANDYRDYÑ, LEÝLI!

Serim sämäp durka, garap gaşyña,
Güjeñläp görünýän ýumry döşüñe,
Gurçuk köwläp, zer çaýylan dişiñe,
Aldatdym özümi, ýandyrdyñ, Leýli!

N ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 485 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 27.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Nurgeldi Çakanow