FATIH SOLTAN MÄMMEDIÑ HENIZ BILINMEÝÄN (AZ BILINÝÄN) BÄŞ ESASY ARTYKMAÇLYLYGY

Osmanly türkmen döwletiniñ ýedinji soltany Fatih Soltan Mämmediñ dünýä taryhynyñ jöwheri diýip baha beriljek ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 448 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 15.06.2019 | Teswirler (0)

…Ganguýma gyzyl agşam şapagy, asmanyň günbatar künjünde mähnet ýangyny tutaşdyrýan mysaly, dünýäni gyzgylt reňke besläp, lowlap ýanyp dur…
Mellekleri araçäkleşdirýän ikaranyň eddiljek üstünde g ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 822 | Добавил: Bagabat | Дата: 15.06.2019 | Teswirler (7) | Теги: Serdar Ataýew

LEÝLISAÇ

Egip otyr şahalaryn aşaga,
Göýä ynsan çekýän ýaly gam-gussa.
Ýapraklary pyşyrdaýar şemala,
Gürrüñ berýän ýaly owadan kyssa.

Uzyn baldaklary şeýl ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 434 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 15.06.2019 | Teswirler (2) | Теги: Tyllagözel Aýnazarowa

HAKYÑ HIKMETI / rowaýat

Çöl içinde aýratyn bir oýda eşegi, iti we horazy bolan bir bende öz maşgalasy bilen özbaşdak ýaşaýar eken. Horaz olary dañ namazyna oýarsa, it olary her hili çöl h ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 420 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 15.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Aýna Ylýasowa

DUŞUŞYK

Ölüp-öçüp barýan duýgulam señki,
Mähriban, hyrçymy dişletme maña.
Yşk uran dünýämde galypsyñ ilki,
Küýsegli didelem ýaşlatma maña.

"Sag bol" diýý ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 405 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 15.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Hurma Atajanowa