"SAPAK BOLSUN!"

Gurban aga keýwanysyny alyp, dostlarynyñ birine myhmançylyga gidýär. O ýere baransoñ, oña bir zat ünji bolýar. Ahyry ynjalman: "Hany, öýe jañ edip göreýin-le, oglanlaryñ b ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 548 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 22.06.2019 | Teswirler (3) | Теги: Aýna Ataýewa

ÄR-AÝALYÑ DEGIŞMELERI

Orta ýaşlaryndaky bir adam polisiýa gelip, aýalynyñ ýitirim bolandygy barada arz edýär.
- Ýogsa-da, ol haçan ýitirim boldy? - diýip, nobatçy ofiser ondan sora ... Doly oka»
Категория: Degişmeler | Просмотров: 617 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 22.06.2019 | Teswirler (1) | Теги: Är-aýalyñ degişmeleri

GARYNJANYÑ MESLIGI

Siñek maslygyna duşan garynja,
Ysyrganyp diýdi: - Ynha bir olja -

- Muny bärden alyp barsam dessine,
Garynjalar eñer meniñ üstüme.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 423 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 22.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Nurgeldi Çakanow

OGUL-GYZYÑ ATA-ENÄNIÑ ÖÑÜNDÄKI KYRK PARZY

Beýik akyldar we sufi şahyrymyz Döwletmämmet Azady özüniñ "Wagzy-Azat" diýen kitabynda perzendiñ ata-enäniñ öñündäki parzynyñ kyrk sanydygyny aýd ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 834 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 22.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Döwletmämmet Azady

TIKENLI SETIRLER

Şat durmuşa ýetmek üçin
Zerurdyr yhlas, erjellik,
Añ-paýhasly ser.
Erbetlikler - ekindäki
Haşal otlara meñzäp,
Özi gögerer.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 386 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 22.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Dmitriý Garaçopan

GYSGAJYK KYSSALAR

■ Hakykat ýalana çyksa...

Jon Smit bir ogrynyñ jübä nädip girip bilýänini görüp otyrdy. Şo wagtam poliseý peýda bolýar-da, onuñ adyndan we familiýasyndan pe ... Doly oka»
Категория: Degişmeler | Просмотров: 504 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 22.06.2019 | Teswirler (0)