AHALTEKE BEDEWLERI TÜRKMENIÑ BUÝSANJY

Ahalteke bedewleriniň döreýiş, kemala geliş, ... Doly oka»
Категория: Haýwanat dünýäsi | Просмотров: 672 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 24.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Tirkeş Mämmedow

NESIBÄÑ ÇEKER

Dowamyña çirk gelmese nesliñden,
Ojagyña döwlet arygy akar.
Her ädimde many alsañ aslyñdan,
Ykbal saña mydam ýylgyryp bakar.

Dady bir başga ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 412 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 24.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Näzik Annatyýewa

ENE GÖZI BILEN GÖRÜÑ DÜNÝÄNI

Älem-jahan gözellikdir, ajapdyr,
Ene gözi bilen görüñ dünýäni.
Dünýäñ ähli derwezesi açykdyr,
Ene gözi bilen görüñ dünýäni.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 409 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 24.06.2019 | Teswirler (1) | Теги: Amanmyrat Ussaýew