ÇÖPLEMELER

● Bir guş dirikä garynjalary iýýär. Ölenden soñ bolsa, garynjalar guşy iýýär. Wagtyñ geçmegi bilen ýagdaý her pursatda üýtgäp bilýär. Durmuşda hiç kimi awundyrmañ, hiç kimi äsg ... Doly oka»
Категория: Sözler | Просмотров: 451 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 05.06.2019 | Teswirler (0)

ÖMRÜM

Diýýärler: "Bu ömür gysgadyr juda,
Ähli ömür ölüm bilen gutarýar''.
Dogrymy, ýalňyşmy, asla parhy ýok,
Meniň ömür hakda öz pikirim bar.

Söýgüden gö ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 493 | Добавил: Maksat | Дата: 04.06.2019 | Teswirler (3) | Теги: Maksat Seýitliýew

TAKDYRDYR BU

Takdyrdyr bu!
Hiç bir närse däldir geň!
Her kalbyň aýdymy başgaça aýdym.
Başa inýän barça külpetleri men,
Gaýaň gerşindäki daşlary saýdym.
< ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 345 | Добавил: Azady | Дата: 04.06.2019 | Teswirler (1) | Теги: Azymberdi Kakaýew

OZUÑ TÄSIN JADYGÖÝI

I bölüm

HARASAT

Doroty Genri daýysy we Em daýzasy bilen Kanzasdaky obanyň merkezinde ýaşaýardy. Olar daýhandylar. Olaryň üçüsi hem bir otagda ... Doly oka»
Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 742 | Добавил: Gurban | Дата: 04.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Frank Baum

GARAGUMDAKY "DOWZAHYÑ GAPYSY"

"Dowzahyñ gapysy" diýip atlandyrylýan bu täsin ýer 1970-nji ýylda sowet gaz burawçylarynyñ Garagum çölünde goýberen säwligi netijesinde emele geldi. Ol ýerdä ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 562 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 04.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Täsin tebigy hadysalar

KEÝ-KOWUSYÑ PÄHIMLERINDEN

● Bu dünýäde gowy adamlar şire meñzär, ýaman adamlar bolsa, it gylykly bolar. It tapan zadyny şol ýeriñ özünde iýer, şir bolsa awuny başga ýerlere äkidip iýer. < ... Doly oka»
Категория: Sözler | Просмотров: 464 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 04.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Keý-Kowus

GEREKDIR

Gün-günden kalbyňda möwjese söýgi,
Dert bolar, ýanyna höwür gerekdir.
Çarýana at salýar jylawsyz duýgy,
Köşeşewer göwnüm, sabyr gerekdir!

Uky ýa ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 395 | Добавил: Azady | Дата: 04.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Azymberdi Kakaýew

MEZHEPSIZLIK

Mezhepsizligiñ (bimessepligiñ) düýbüni tutan - yslam dinini daşyndan ýykmaga güýçleri ýetmänsoñ, içinden ýykmagy maksat edinip, musulman ýurtlary agzalalyga salmak isleýän iñ ... Doly oka»
Просмотров: 407 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 04.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Abdylla Bekir Hoja

GÄWÜR MÖMIN

Türki halklaryñ umumy taryhynyñ şanly sahypalaryny bezeýän nijeme atsyz gahrymanlar bar.
Olar doglup, ömür sürüp, taryhy missiýalaryny ýerine ýetirip we sessiz-sedasyzj ... Doly oka»
Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 416 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 04.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ahmet Akýol

YÖRÜK TÜRKMEN OBASI

Ne yüzünde şehrin kömür karası.
Ne gönlünde yanar sokak lambası.
Yüreği odun ateşinde pişmiş,
Yörük Türkmenlerin kara sevdası.

Ne göz ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 405 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 04.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Hasan Türküstan

TÜRKMEN KIZI

Ağ deveyi katerlemiş gidiyor
Türkmen kızı bir ormanın içinde
Sırtında bir çocuk deve güdüyor
Türkmen kızı bir ormanın içinde
Lilim ne güzel, yandı ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 367 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 04.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ruhy Su

YAVUZ SULTAN SELIM'E AŞIK OLAN CARIYE

Cihan padisahı Yavuz Sultan Selim, Şam yakınına otagını kurdurarak burada üç ay kadar kalmıs. Bir Türkmen kızı da, zaman zaman padisahın çadırına gel ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 383 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 04.06.2019 | Teswirler (0)

SANA DERIM SANA EY TÜRKMEN KIZI

Sana derim sana ey Türkmen kızı
On iki vezirler bir etmiş sözü
Yoklar kalemine çalmışlar bizi
Eski kitiretler kindir bu bize.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 419 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 04.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Dadalogly

TÜRKMEN KIZI

T ürkmen kızı, seni sevdim
Ü rkütmeden, uzaktan uzağa.
R azı oldum sefilliğe, serkeşliğe
K anardım bir gülücüğe.
M en ne derim:
E ller duym ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 375 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 04.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ýakup Onat

TÜRKMEN KIZI

Türkmen Kızı bağa inmiş.
İnce belde, pembe şalı.
Ak gerdana inci dizmiş.
İnciler altın oyalı.

Dedim: "Güzel, bu bağ bizim",
Dedi: "Ba ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 399 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 04.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gökhan Özhan

ŞIIRIMIZIÑ TÜRKMEN DERVIŞI BAHAETTIN KARAKOÇ

Bahaettin Karakoç’a bugüne kadar “Türk şiirinin aksakalı”, “şiirimizin ak kanatlı kartalı”, “Türk Şiirinin Yaşayan Dede Korkut’u” ve “Türkmen ... Doly oka»
Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 421 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 04.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Bahaetdin Karakoç, Mehmet Nury Ýardym

TÜRKMEN AĞAM!

Hâlâ alışamadım senin yokluğuna... Adın her aklıma gelişinde, sanki çatal hançer saplanır yüreğime. Ne seni, ne de senin gibileri, yemin olsun Yaradan'a hiç unutmadım!
... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 397 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 04.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Mewlüt Ulugtekin Ýylmaz

O Ğ U Z T Ü R K M E N B E Y ‘ E

Bu kadar sanmayın bizi, daha çoğuz, daha çoğuz.
Birbirimizin olmadığı yerde, hiç birimiz yoğuz.
Şu dünya; içinde yoğrulduğumuz koca bir havuz ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 381 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 04.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Jelaletdin Bilgin

YÖRÜ TÜRKMEN BEYI

Yazın yayla yaylansın kışın kışla boylansın.
Atandan miras kalan tören yörende sürsün
Bayramın eksilmesin odun oban toylansın.
Yörü Türkmen beyi yör ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 352 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 04.06.2019 | Teswirler (1) | Теги: Adem Çoban